Wątpliwości w sprawie łączenia dopłat do pensji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Wątpliwości w sprawie łączenia dopłat do pensji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dofinansowanie uzyskane przez pracodawcę do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) nie wyklucza możliwości uzyskania subsydiów płacowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak wynika z komunikatu funduszu, który dotyczy art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Ten przepis daje pracodawcom prawo do wystąpienia do wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) o dofinansowanie z FGŚP pensji osób objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.

Jak wyjaśnia PFRON, pracodawca, który skorzysta z tego instrumentu wsparcia w przypadku pracowników niepełnosprawnych, może też ubiegać się o dopłaty do ich wynagrodzeń ze środków funduszu. Podkreśla jednak przy tym, że miesięczna dopłata nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Za takie (zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) uznawane są zaś pieniądze przyznane na podstawie art. 15g tarczy antykryzysowej. W efekcie przedsiębiorca musi je wykazać w pozycji 53 załącznika INF-D-P, który dołącza do wniosku o wypłatę subsydiów płacowych.

W praktyce oznacza to, że w określonych sytuacjach pracodawca może po uzyskaniu pieniędzy z FGŚP otrzymać pomniejszoną o tę kwotę dopłatę z PFRON, bo co do zasady nie może ona przekroczyć limitu 75 proc. kosztów płacy (dla wynagrodzenia minimalnego wynoszą 2340 zł).

– Niestety chociaż komunikat PFRON brzmi jednoznacznie, to docierają do nas sygnały od firm, które chciały wnioskować o dofinansowanie z WUP i tam dowiadywały się, że jeśli są uprawnieni do dopłat z funduszu, to pomocy z FGŚP nie mogą otrzymać – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Okazuje się, że wątpliwości WUP są związane z warunkiem zawartym w art. 15g ust. 18 tarczy antykryzysowej. Przewiduje on, że pracodawca może uzyskać pomoc z FGŚP wyłącznie wtedy, kiedy nie otrzymał wsparcia w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Naszym zdaniem ten przepis nie powinien mieć zastosowania, bo nie ma tutaj kolizji. Subsydia z PFRON nie służą ratowaniu miejsc pracy. Ich celem jest zachęcanie firm do zatrudniania osób niepełnosprawnych – wskazuje Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Aby więc rozwiać pojawiające się wątpliwości, WUP-y postanowiły zwrócić się o wydanie wytycznych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

– Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z resortu – informuje Wiesława Lipińska, rzecznik WUP w Warszawie.

O stanowisko ministerstwa wystąpili też pracodawcy.

Potrzebujemy jednoznacznej odpowiedzi, która pozwoli uniknąć sytuacji, gdy WUP-y w poszczególnych województwach będą podejmować różne rozstrzygnięcia dotyczące dopłat – zauważa Krzysztof Kosiński.

Edyta Sieradzka dodaje, że podobny problem zaczyna się już pojawiać w odniesieniu do innego instrumentu wsparcia z art. 15zzb tarczy antykryzysowej, a mianowicie dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorców wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy. Dlatego ważne jest, aby interpretacja przepisów pojawiła się jak najszybciej.

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content