Ważna informacja dotycząca pomocy de minimis! – komunikat POPON (10.07.24)

Ważna informacja dotycząca pomocy de minimis! – komunikat POPON (10.07.24)

Ważna informacja dotycząca pomocy de minimis! – komunikat POPON (10.07.24)

Z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończył się okres przejściowy, w którym możliwe było udzielanie pomocy na podstawie starych rozporządzeń KE nr 1407/2013 oraz KE nr 360/2012. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy, wprowadzone rozporządzeniami KE 2023/2831 oraz KE 2023/2832. Oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. pomoc de minimis na podstawie poprzednich regulacji nie może być już udzielana.

UOKiK wyjaśnia, że pomimo braku bezpośrednich odniesień w krajowych aktach prawnych, pomoc może być udzielana zgodnie z nowymi rozporządzeniami KE. Obowiązują one bezpośrednio, więc ich wdrożenie do polskiego prawa nie jest konieczne, aby możliwe było udzielanie pomocy de minimis. Trwają prace legislacyjne mające na celu dostosowanie krajowych przepisów do nowych regulacji unijnych. Do czasu ich zakończenia pomoc de minimis będzie udzielana na podstawie nowych rozporządzeń KE.

Więcej informacji znajdziecie w załączonym piśmie.

Pomoc de minimis a zakończenie okresu przejściowego– wyjaśnienia UOKiKFacebook
LinkedIn
Skip to content