Ważne zmiany w Kodeksie pracy – prezydent podpisał ustawę

Ważne zmiany w Kodeksie pracy – prezydent podpisał ustawę

Zmiany w świadectwie pracy, stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, wzmocnienie ochrony pracowników – przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy. Prezydent w dniu 3 czerwca 2019 r. podpisał ustawę. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy, której projekt stanowił inicjatywę ustawodawczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracownikom realizację przysługujących im uprawnień pracowniczych oraz wzmacniających ochronę pracowników. W związku z powyższym, ustawa wprowadza zmiany w przepisach:

  1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  2. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
  3. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;
  4. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czytaj cały artykuł

Autor: Prezydent RP

Źródło: infor.plFacebook
LinkedIn
Skip to content