Ważny apel od POPON do Ministra Łukasza Krasonia w sprawie zmiany SOD i systemu orzecznictwa – Interwencja POPON (10.07.24)

Ważny apel od POPON do Ministra Łukasza Krasonia w sprawie zmiany SOD i systemu orzecznictwa – Interwencja POPON (10.07.24)

Ważny apel od POPON do Ministra Łukasza Krasonia w sprawie zmiany SOD i systemu orzecznictwa – Interwencja POPON (10.07.24)

W dniu 10 lipca 2024 r. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) skierowała do Pana Ministra Łukasza Krasonia, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pismo dotyczące kluczowych kwestii dla środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorców zatrudniających te osoby.

Pyt POPON 20.24 do BON – Apel zmiana SOD i systemu orzecznictwaFacebook
LinkedIn
Skip to content