Weź udział w Giełdzie Pracy dla osób niepełnosprawnych i znajdź pracownika dla swojej firmy

Weź udział w Giełdzie Pracy dla osób niepełnosprawnych i znajdź pracownika dla swojej firmy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na Giełdę Pracy dla osób niepełnosprawnych.
Giełda odbędzie się 29 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, sala nr 53 – parter, Kraków.

Wszystkie firmy oraz instytucje zainteresowane udziałem w giełdzie prosimy o kontakt pod nr tel. 32 745 27 20 lub 509 825 167; e-mail: posrednictwo@popon.pl Zapewniamy stoisko wystawiennicze. Uczestnictwo w giełdzie jest bezpłatne.

Giełda Pracy skierowana jest do pracodawców, którzy zatrudniają lub chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne, a także do organizacji i urzędów, które ze względu na swe statutowe cele niosą pomoc tej właśnie grupie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem wydarzenia jest również promocja firm tworzących nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Giełda Pracy to interesująca i niezwykle skuteczna forma poszukiwania pracowników. W trakcie tych spotkań, przedsiębiorcy mogą osobiście przedstawić swoją ofertę, opowiedzieć zgromadzonym o specyfice swojego zakładu i jego potrzebach. Z doświadczenia wiemy, że tego rodzaju wydarzenia, współorganizowane z władzami samorządowymi, Urzędami Pracy i organizacjami rynku pracy lub innymi instytucjami cieszą się dużą popularnością – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: Giełda to atrakcyjna forma poszukiwania pracowników szczególnie dla tych firm, które szukają w jednym czasie wielu pracowników, ale to także szansa dla osoby poszukujące pracę, aby w jednym miejscu poznać wielu pracodawców – dodaje. – Chociaż niestety, faktycznie przyszłość rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, szczególnie rynku chronionego nie rysuje się obiecująco.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) wprowadziła z początkiem stycznia br. istotne zmiany w wielu kwestiach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, uprawnień pracowniczych przysługujących tym osobom oraz pomocy publicznej uzyskiwanej przez pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Większość zmian zaczęła obowiązywać już w tym roku. Natomiast część zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2012 roku. Zmiany te dotyczą: skróconego czasu pracy osób niepełnosprawnych, wysokości kwot dofinansowania do wynagrodzeń, spełniania warunków uprawniających do posiadania statusu ZPChr. Ponadto zakłady pracy chronionej obowiązane są do dnia 20 stycznia 2012 r. przekazać do PFRON niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
e-mail: rzecznik@popon.pl
tel.: 502 198 977Skip to content