Wiadomości24.pl: Konkurs LODOŁAMACZE 2017

Wiadomości24.pl: Konkurs LODOŁAMACZE 2017

W siedzibie Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krakowie odbyła inauguracja 12. edycji konkursu LODOŁAMACZE.

Projekt LODOŁAMACZE dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji Zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

12. edycja konkursu LODOŁAMACZE wprowadza trzy nowe kategorie: przyjazna przestrzeń, zdrowa firma i dziennikarz bez barier. Hasłem konkursu jest: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest trendy – Powoli udaje nam się przebić do świadomości społecznej Polaków, że jest to hasło prawdziwe.

Piątkowa krakowska inauguracja konkursu i kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych była organizowana dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Prezydium inauguracji zasiadali: Pani Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON, Pan Piotr Ćwik Wojewoda Województwa Małopolskiego, Pani Anna Węgrzynowicz Rzecznik Prasowy POPON, Pan Jan Zając Prezes POPON.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest od 2006 roku. W 11. edycjach konkursu przyznano ponad 550 tytułów Lodołamacza i wręczono, ponad 3900 statuetek Konkursu. Dotychczas w konkursie wzięło udział blisko 4 tys. uczestników.

We wrześniu będą miały miejsce cztery regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Ogólnopolscy laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych instytucji.

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Przedstawione zostały kategorie Konkursu:

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja

Nowe kategorie:

  • Przyjazna przestrzeń – dotyczy obiektów, przestrzeni publicznych i komunikacyjnych, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Zdrowa Firma – dotyczy pracodawców, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników.
  • Dziennikarz bez barier – promowani będą dziennikarze, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.

Kategoria specjalna:

  • Super Lodołamacz
  • Lodołamacz Specjalny

Liczba firm, która wzięła udział w Konkursie:

2006 r. 201 pracodawców,

2007 r. 267 pracodawców,

2008 r. 342 pracodawców,

2009 r. 386 pracodawców,

2010 r. 369 pracodawców,

2011 r. 350 pracodawców,

2012 r. 330 pracodawców,

2013 r. 375 pracodawców,

2014 r. 400 pracodawców.

2015 r. 414 pracodawców.

2016 r. 435 pracodawców.

Zobacz zdjęcia

Autor: HENRYK CZECHOWSKI

Źródło: wiadomosci24.plFacebook
LinkedIn
Skip to content