Większe koszty dla zatrudniających osoby niepełnosprawne – opinia POPON w Gospodarce Podkarpackiej

Większe koszty dla zatrudniających osoby niepełnosprawne – opinia POPON w Gospodarce Podkarpackiej

We wtorek (10 czerwca 2014) Sejm uchwalił ustawę przywracającą skrócony czas pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Oznacza to, że osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Przyjęta ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.

 

– Nie kwestionujemy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenia przez Sejm skróconej normy czasu pracy – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Uważamy jednak, że nie można zwiększać kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych i jednocześnie obniżać dofinansowań do ich wynagrodzeń. A tak uczyniono kilka miesięcy temu. Brak spójnej polityki państwa w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest korzystny oraz może w znaczący sposób pogarszać sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Projekt ustawy został przygotowany przez rząd i trafił do Sejmu jako pilny, ponieważ 10 lipca mija termin, jaki Trybunał Konstytucyjny dał na przygotowanie nowych przepisów. Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.

 

Źródło: Gospodarka Podkarpacka

 Skip to content