Wieliczka City: Wielicka kopalnia ogólnopolskim „Lodołamaczem”

Wieliczka City: Wielicka kopalnia ogólnopolskim „Lodołamaczem”

8 października po raz 15. wręczono ogólnopolskie „Lodołamacze”. Wśród nagrodzonych znalazła się wielicka kopalnia, która zyskała uznanie jurorów jako „Zdrowa Firma” (zajęła pierwsze miejsce w tej kategorii). Nagrodę odebrał podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka”. W spotkaniu laureatów wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, honorowa patronka konkursu.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) oraz jej założycielka Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) co roku wyróżniają firmy społecznie odpowiedzialne, wrażliwe, kierujące się dobrem innych. Z grona „Lodołamaczy” regionalnych wybierani są przedsiębiorcy, których działalność jest wzorem w skali całego kraju.

Czwarty Lodołamacz

Dla Kopalni Soli „Wieliczka” to już czwarty „Lodołamacz”. Pierwsze dwa – regionalnego i krajowego otrzymała w roku 2017. Uhonorowano ją wtedy za udostępnienie najpiękniejszego fragmentu Trasy Turystycznej gościom niepełnosprawnym. Również w tym roku „Lodołamacz” regionalny (z czterech województw)w kategorii „Zdrowa Firma” stał się przepustką do nagrody ogólnopolskiej. Oba tegoroczne wyróżnienia są za ochronę zdrowia pracowników oraz działania i inwestycje zapewniające bezpieczeństwo pracy, a także za programy i akcje edukacyjno-zdrowotne realizowane w firmie i jej otoczeniu społecznym.

– „Lodołamacz” to wyjątkowa nagroda. Przypomina, że dobro drugiego człowieka powinno być jedną z najważniejszych wartości, również w działalności firm i przedsiębiorstw – podkreśla Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – W wielickiej kopalni odpowiedzialność i wrażliwość mają długą tradycją, są częścią górniczego etosu, bo praca pod ziemią od zawsze wymaga wzajemnego szacunku, zaufania, wzajemnej troski. Tegoroczny „Lodołamacz” jest dla nas zaszczytem, a także potwierdzeniem, że w staraniach o bezpieczeństwo i zdrowie załogi obraliśmy właściwy kierunek. „Lodołamacz” to również zobowiązanie do poszukiwania kolejnych rozwiązań, dzięki którym wielicka kopalnia będzie mogła pozostać „Zdrową Firmą” również w przyszłości.

Zdrowie i profilaktyka priorytetem

„Lodołamacze” pokonują bariery, burzą mury, zwalczają stereotypy. Za punkt honoru stawiają sobie postępowanie uczciwe i odpowiedzialne. Troska o zdrowie pracowników nabrała w roku 2020 szczególnego znaczenia. Profilaktyka i wiedza to ważna broń w walce z pandemią COVID-19.

– Bezpieczeństwo pracy jest podstawowym warunkiem funkcjonowania wielickiej kopalni – mówi Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Prowadzimy roboty górnicze, ruch turystyczny oraz uzdrowiskowy. Jesteśmy odpowiedzialni za setki, a nawet tysiące osób. Przywiązujemy wiele uwagi nie tylko do przestrzegania przepisów BHP, ale też świadomości załogi – dla wielickich górników BHP to nie uciążliwość, lecz ochrona zdrowia i życia. Organizujemy i wspieramy akcje profilaktyczne, np. akcję honorowego krwiodawstwa, wprowadziliśmy pakiet medyczny, który gwarantuje naszym pracownikom szybki dostęp do specjalistów i badań.

Kopalnia Soli „Wieliczka” od wieków stanowi ważny element lokalnego pejzażu. To jeden z największych pracodawców w powiecie wielickim. Kopalnia jest nie tylko źródłem utrzymania, ale również górniczej tożsamości.

źródło: http://www.wieliczkacity.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content