Wielkopolsko-lubuscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

Wielkopolsko-lubuscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

W Polsce jest wiele firm, które osiągnęły sukces, a przy tym zatrudniają osoby niepełnosprawne. Konkurs dla pracodawców wrażliwych ma na celu pokazywać firmy, które czynią to najlepiej i jednocześnie promować aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

Szczególnie warte zauważania i nagradzania są firmy, które łamią stereotypy, zatrudniają osoby niepełnosprawne i otwierają się na ich problemy. Taki też jest cel Konkursu Lodołamacze. Statuetki Lodołamaczy przyznawane są od 2006 roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”. Otrzymują je firmy, instytucje i organizacje w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy oraz Instytucja. Wybitne osiągnięcia nagradzane są tytułem Super Lodołamacza, dla przedsiębiorcy, instytucji, czy zakładu najlepszego z najlepszych oraz Lodołamacza Specjalnego dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

W tej edycji w regionie wielkopolsko-lubuskim udział wzięło 75 firm, organizacji i instytucji. W całej Polsce do konkursu przystąpiło blisko 400 firm.

W kategorii Zatrudnienie chronione statuetkę Lodołamacz i pierwsze miejsce otrzymała Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze”. Kapituła doceniła spółdzielnię m.in. ze względu na ponad pięćdziesięcioletnią praktykę zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i niedowidzących. W Kategorii Otwarty Rynek pracy pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza otrzymała firma MOL Sp. z o.o., Suchego Lasu. Kapituła doceniła traktowanie osób niepełnosprawnych na równi z pełnosprawnymi oraz umożliwianie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzesz różnego rodzaju szkolenia. Pierwsze miejsce i Statuetkę Lodołamacza w kategorii Instytucja otrzymała: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie. Kapituła uznała, że Fundacja wyróżnia się szczególnie ze względu na projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne.

Super Lodołamacza przyznano Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Glutenex Sp. z o.o za kilkunastoletnią już praktykę zatrudniania osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim za wysokie wskaźniki zatrudnienia tych osób. Lodołamacza Specjalnego otrzymał Marcin Bajerowicz. Kapituła nagrodziła 20-letnią działalność Marcina Bajerowicza na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, ubogich, bezrobotnych i bezdomnych.

Regionalni laureaci przejdą do finału, który odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie 8 października.

Laureaci

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze”, Bytom Odrzański

Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze” zwyciężyła w kategorii Zatrudnienie Chronione głównie ze względu na ponad pięćdziesięcioletnią praktykę zatrudniania osób niepełnosprawnych (zwłaszcza niewidomych i niedowidzących). Doceniono jej ogromny wkład w organizowanie corocznych turnusów rehabilitacyjnych dla wszystkich chętnych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, jak również zauważono prowadzoną działalność rehabilitacyjną na rzecz byłych już pracowników

z niepełnosprawnością. Warty uznania został również fakt, że zatrudnienie u tego pracodawcy mogą znaleźć zarówno osoby ubiegające się na stanowiska kierownicze, specjalistyczne, jak również robotnicze. Ponadto wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zaważył na zdobyciu tej jakże cennej nagrody. Poza tym Kapituła zwróciła szczególną uwagę na odpowiednie przystosowanie stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także na możliwość uczestnictwa tych pracowników w szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne.

  • II miejsce i srebrny medal: W.O.T. „ECO-PAK-IR” Sp. z o.o., Sulmierzyce
  • III miejsce i brązowy medal: . SYSTHERM Danuta Gazińska Sp.J., Poznań

Wyróżnienie: Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Oddział w Koninie

Kategoria Otwarty Rynek

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: MOL Sp. z o.o., Suchy Las

Przedsiębiorstwo MOL Sp. z o.o. zwyciężyło w kategorii Otwarty Rynek Pracy ze względu na stosunkowo wysoki (w porównaniu do innych pracodawców) odsetek zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także z uwagi na pomoc w znalezieniu pracy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na uznanie zasługuje także fakt dostosowania zakładu pracy do wymogów osób niepełnosprawnych poprzez m.in. obecność jednej kondygnacji w firmie, odpowiednią szerokość drzwi, umożliwiającą swobodne poruszanie się na wózku, obniżenie blatu w kuchni, specjalne uchwyty w toaletach i kabinach prysznicowych, wydzielenie miejsc parkingowych. Należy docenić również traktowanie osób niepełnosprawnych na równi z pełnosprawnymi oraz umożliwianie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzesz szkolenia z zakresu: sprzedaży internetowej, grafiki komputerowej, marketingu internetowego i mediów społecznościowych.

  • II miejsce i srebrny medal: Hipomedical Sp. J., Złotów
  • III miejsce i brązowy medal: nie przyznano

Kategoria Instytucja

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymała: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie zwyciężyła w kategorii Instytucja przede wszystkim z uwagi na realizowanie wielu projektów, mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych. Należy zauważyć kilka z nich, czyli: „ŻYJESZ AKTYWNIE – MYŚLISZ POZYTYWNIE” (obejmujący aktywną rehabilitację

i kursy komputerowe dla osób niepełnosprawnych), „AKTYWNI I NIEZALEŻNI” (pozwalające na maksymalne usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością poprzez zajęcia sportowe), „PIĘKNO JEST W NAS” (pokazujący na billboardach piękne sesje zdjęciowe kobiet, które nie chcą być widziane przez pryzmat swojej niepełnosprawności), jak również program „AKADEMIA ŻYCIA” (skierowany do osób niepełnosprawnych ruchowo w celu otwarcia drogi do niezależności w życiu). Godny najwyższego uznania jest również fakt organizowania Ogólnopolskich Turniejów Koszykówki na Wózkach przez Fundację PODAJ DALEJ. Poza tym nie można też pominąć zawiązanie przez Fundację, w ramach partnerstwa, dwóch spółdzielni socjalnych, w których mogą znaleźć zatrudnienie osoby niepełnosprawne (głównie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), podobnie jak w samej siedzibie Fundacji.

  • II miejsce i srebrny medal: Stowarzyszenie Na Tak, Poznań
  • III miejsce i brązowy medal: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2014

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Glutenex Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne

Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Glutenex Sp. z o.o. nagrodzono za kilkunastoletnią już praktykę zatrudniania osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim za wysokie wskaźniki zatrudnienia tych osób (niezależnie od stopnia niepełnosprawności), zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i robotniczych. Dostrzeżono, że Prezes Pan Andrzej Kawa jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Roktar, które zrzesza osoby niepełnosprawne, a członkowie tego Stowarzyszenia są jednocześnie pracownikami Glutenexu. Ponadto doceniono ogromne wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie wyjazdów integracyjnych i wycieczek krajoznawczych dostosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

Marcin Bajerowicz

Pan Marcin Bajerowicz jako przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” i jednocześnie redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” został nagrodzony za 20-letnią działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. Głównym założeniem prowadzonego przez Pana Marcina czasopisma, było i jest do dnia dzisiejszego oddawanie w nim głosu osobom niepełnosprawnym. Poza tym należy docenić, że Fundacja pod kierownictwem pana Bajerowicza utworzyła w czerwcu 2009 roku Klub Integracji „Filantrop”, gdzie systematycznie raz w miesiącu odbywały się spotkania literackie, podczas których osoby niepełnosprawne miały okazję prezentować swoją twórczość. Poza tym zwrócono szczególną uwagę na to, że Pan Bajerowicz dał się poznać jako osoba budująca w społeczeństwie pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli naszego kraju, zasługujących na uznanie i szacunek.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content