Wiemy już kto został Lodołamaczem VI Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie etapu mazowieckiego

Wiemy już kto został Lodołamaczem VI Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie etapu mazowieckiego

8 września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Gala podsumowująca regionalny mazowiecki etap Konkursu „Lodołamacze 2011”. Wiemy już kto zdobył tytuł pracodawcy wrażliwego społecznie.

Wśród ubiegających się o statuetkę Lodołamacza były firmy małe i duże, przedsiębiorstwa rodzinne, korporacje, instytucje publiczne, a także stowarzyszenia i organizacje.

Odważni przedsiębiorcy, którzy wiedzą jaki potencjał drzemie w pracownikach niepełnosprawnych zasługują na szczególne wyróżnienie – powiedział otwierając uroczystość Tadeusz Szczepański, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Oddziału Mazowieckiego POPON. – To oni przełamują stereotypy wiedząc, że osoby niepełnosprawne to pełnowartościowi i zaangażowani w sprawy firmy pracownicy.

W regionalnej gali uczestniczyli m.in.: Monika Tykarska Prezes Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Barbara Borys Damięcka Senator RP, Posłowie: Ryszard Kalisz, Joanna Fabisiak a także Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki; Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Lodołamacze mają już stałe miejsce w kalendarzu imprez społecznych, które cyklicznie odbywają się w naszym kraju. Celem inicjatywy podjętej przez fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista. Naszym zamiarem jest wyróżnianie tych, którzy tworząc nowe i wysokiej jakości miejsca pracy dostrzegają sens i konieczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

LAUREACI ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU „LODOŁAMACZE 2011”

Zatrudnienie Chronione

I miejsce
PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn
ul. Brzeska 72, 08-110 Siedlce

Członkowie Kapituły uznali, że Firma PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn jest nowoczesnym producentem sprężyn technicznych i wyrobów z drutu, bardzo dobrze przygotowanym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wyróżnia się dużą liczbą zatrudnionych osób niepełnosprawnych, na 237 etatów, aż 148 stanowią osoby z niepełnosprawnością. Na szczególne uznanie zasługuje również fakt, iż w Firmie ponad 36 pracowników posiada schorzenia specjalne. W zakładzie prowadzona jest w sposób ciągły działalność socjalno-rehabilitacyjna dla wszystkich pracowników.

II miejsce
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PARTNER” Sp.j. Adam i Grażyna Wiącek
ul. Dąbrówki 30, 05-300 Mińsk Mazowiecki

III miejsce
MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz Szczepański
ul. Mechaników 10, 03-684 Warszawa

Otwarty Rynek 

I miejsce
Vinet Łukasz Moskwa
ul. Szymanowskiego 5, 05-092 Łomianki

Kapituła wyróżniła Firmę Vinet Łukasz Moskwa za zaangażowanie w działaniu na rzecz pozytywnego wizerunku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, za wskazywanie wszystkim wartości płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

II miejsce
Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o.
ul. Niedziałkowskiego 25/27 lok 12, 26-600 Radom

III miejsce
MAAN Hurtownia Sp.j. A. Długołęcki, M. Winiarczyk
ul. Rejtana 7/9 m. 26, 02-516 Warszawa

Pracodawca Nieprzedsiębiorca

I miejsce
Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych
Stanisławowo 9, 09-210 Drobin

Z uzasadnienia Kapituły Konkursu: Za przełamywanie barier i oporów społecznych wobec osób niepełnosprawnych, oraz nowatorstwo, kreatywność i odpowiedzialną politykę w zakresie ich integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i zatrudnienia.Za stworzenie warunków w których osoby niepełnosprawne, w tym przede wszystkim niewidome i słabowidzące pochodzące z terenów wiejskich, mogły się realizować społecznie i zawodowo.

II miejsce
Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Warszawski Dom pod Fontanną
ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa

SuperLodołamacz

Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Warszawski Dom pod Fontanną
ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa

Kapituła wyróżniła Warszawski Dom pod Fontanną za stworzenie miejsca wsparcia osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Za przełamywanie społecznych stereotypów dotyczących funkcjonowania tych osób zwłaszcza w obszarze zatrudnienia. Kapituła szczególnie doceniła fakt, iż działalność Warszawskiego Domu pod Fontanną przełamuje opór pracodawców przed zatrudnianiem osób ze schorzeniami natury psychicznej i stanowi wzór oraz inspirację do powstawania innych podobnych miejsc.

Wyróżnienie Specjalne

Sławomir Sękowski – Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON

Kapituła wyróżniła Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON oraz pośmiertnie założyciela pierwszego w Polsce klubu rugby na wózkach Sławomira Sękowskiego, dzięki niemu dyscyplina ta rozwinęła się w naszym kraju. Sam był czynnym zawodnikiem, graczem zespołu Sitting Bulls, reprezentantem Polski. Człowiek instytucja. Założył Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych, był jego prezesem przez 10 lat, wypromował rugby w Polsce i na świecie.

Mimo wielu przeciwności udało mu się osiągnąć swój wymarzony cel, pozostawił dobrze przygotowaną Kadrę, osoby zarażone i w pełni zaangażowane w Rugby. Zawodników, którzy tak jak on kiedyś potrafili walczyć o każdą piłkę na boisku.

Sławek odszedł, ale pozostawił coś po sobie – swojego syna, który jest jego odbiciem oraz rodzinę rugby, która walczy dalej by cały świat zauważył jak wspaniałe jest Rugby na Wózkach i jak wiele może dać to tym ludziom, ale nie tylko im, lecz także każdej osobie, która może poczuć ducha rugby.

„Wydawać by się mogło, że nic bardziej odległego, niż rugby – agresywna, brutalna, typowo męska dyscyplina dla silnych i odważnych – i niepełnosprawni „wózkowicze”? A jednak nie ma takich szczytów, na które nie może doprowadzić upór, wyobraźnia i silna wola.” (Sławomir Sękowski)

Lodołamacz Specjalny

Cezary Dusio – Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych
Stanisławowo 9, 09-210 Drobin

Pan Cezary Dusio od lat działa w środowisku osób niepełnosprawnych. Jako członek zarządu Fundacji Praca dla Niewidomych odpowiedzialny jest za Zakład Aktywności Zawodowej. To dzięki jego działaniom ZAZ przyjął wielu nowych pracowników (osób niepełnosprawnych), rozwinął się. Zakład m.in. dostarcza obiady do szkół w powiecie płockim oraz robi usługi cateringowe. Dzięki temu ZAZ poza dotacjami z budżetu państwa zarabia dodatkowe pieniądze. Pan Cezary Dusio jest inicjatorem wielu programów na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienia

  • Stanisław Kowalski – Prezes Zarządu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
  • Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
  • Małgorzata Bal – Stowarzyszenie „Po pierwsze Rodzina”
  • Ryszard Wrzesiński – Prezes Zarządu Artystycznej Pracowni Modniarskiej „Porthos Manufaktura Kapeluszy” Sp. z o.o.Skip to content