Wniosek w sprawie funduszu rehabilitacji poprawiony. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Wniosek w sprawie funduszu rehabilitacji poprawiony. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) opublikowało nowy wzór wniosku, na którym pracodawcy mogą zwracać się o wydanie zgody na sfinansowanie wydatku służącego ochronie miejsc pracy z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Uzyskania takiej akceptacji ze strony prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wymaga art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). To właśnie ten przepis daje firmom możliwość wydania 20 proc. środków ZFRON na cele związane z utrzymaniem zagrożonych likwidacją miejsc pracy, o ile na poniesienie danego wydatku uzyskają zgodę. Aby jej otrzymanie było łatwiejsze, BON opracował wzór odpowiedniego formularza Wn-C-ZF. Problem w tym, że ten wniosek spotkał się z licznymi uwagami ze strony pracodawców, którzy wskazywali m.in., że części rubryk nie można wypełnić, a wpisywane aktualne daty zmieniały się automatycznie na kwietniowe, co w efekcie uniemożliwiało wysłanie go drogą elektroniczną. Krytykowali też to, że jest zbyt obszerny i wymaga podania bardzo szczegółowych danych.

BON postanowił więc poprawić wniosek i przygotował jego nową wersję. Jest on krótszy (zamiast pięciu liczy cztery strony), skrócone zostały bowiem tabele, w których pracodawcy pierwotnie mieli podawać informacje o grupach wspieranych niepełnosprawnych pracowników w podziale na stopnie dysfunkcji zdrowotnej. Ponadto usunięte zostały usterki techniczne, które nie pozwalały na wypełnienie go w formie elektronicznej, a także dodane zostały dodatkowe objaśnienia dotyczące sposobu jego wypełnienia.

– Cieszymy się, że zgłaszane przez przedsiębiorców uwagi zostały uwzględnione, bo po pokazaniu pierwszej wersji wniosku sygnalizowali oni, że skoro są takie trudności w korzystaniu z 20 proc. środków ZFRON już na etapie jego składania, to oni w ogóle nie będą sięgać po ten instrument wsparcia – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).

Jednocześnie byli też tacy pracodawcy, którzy nie czekali na stworzenie wniosku przez BON i już wcześniej wysłali swoje pisma do PFRON o wyrażenie zgody (mogą to robić od 31 marca). Z danych funduszu wynika, że do tej pory wpłynęło 96 wniosków, z których 48 pochodziło od zakładów pracy chronionej, a drugie 48 od zakładów aktywności zawodowej. Łącznie ci pracodawcy ubiegają się o wydatkowanie 2,15 mln zł pieniędzy ZFRON na cele wymienione w art. 68gd ustawy. Okazuje się jednak, że żadnej decyzji jeszcze im nie wydano, a PFRON wyjaśnia, że dopiero na podstawie nowej wersji formularza będzie mógł ocenić źródła finansowania, zasadność wydatków i wydać zgodę, która nie będzie podważana.

PFRON zasłania się wnioskiem, tymczasem żaden przepis nie warunkuje wydania zgody od tego, kiedy pojawi się lub jakie będzie zawierał dane druk przygotowany przez BON – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dodaje, że część firm czeka już ponad 30 dni na zgodę (ma mieć formę decyzji administracyjnej) na wydanie własnych, zgromadzonych na ZFRON środków i nie mają nawet żadnej informacji, czy coś mają poprawić lub uzupełnić.

Wychodzi na to, że art. 68 gd jest jedynym instrumentem tarczy antykryzysowej, który na razie zupełnie nie działa. Jest to tym smutniejsze, że ma on służyć ochronie miejsc pracy osób niepełnosprawnych – podsumowuje.

PFRON przekonuje jednak, że jest w kontakcie z pracodawcami, aby uzupełnili i zaktualizowali dane. Wielu z nich już je przesłało.

Autor: Michalina Topolewska
źródło: Dziennik Gazeta Prawna