wnp.pl: Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze – zgłoszenia do 15 sierpnia

wnp.pl: Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze – zgłoszenia do 15 sierpnia

Do 15 sierpnia potrwa zbieranie zgłoszeń w konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2022. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), od 17 lat przyznają statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

„Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu” – czytamy w komunikacie przesłanym PAP w poniedziałek. Dodano w nim, że istotą konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

„Pragniemy, by idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy” – podkreślono.

Zgłoszenia do konkursu trwają do 15 sierpnia w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier.

W tym roku organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu. Kategorię „Przyjazna przestrzeń” zamieniono na „Przyjazną przestrzeń – dostępność”. Oznacza to, że w tej kategorii brany pod uwagę będzie dostęp do informacji cyfrowej.

Druga zmiana dotyczy kategorii „Otwarty rynek pracy”. Od tej edycji będą mogli wziąć w niej udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy – bez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja”.

W ciągu 16 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm, przyznano 1500 nagród i 400 wyróżnień.

Ogólnopolscy laureaci konkursu będą ogłoszeni 6 października podczas gali ogólnopolskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Wcześniej, bo we wrześniu, nastąpią 4 regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs Lodołamacze odbywa się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Szczegóły konkursu są w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl.

Autor: Szymon Zdziebłowski
Źródło: https://www.wnp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content