Wpłaty na PFRON w 2015 r.

Wpłaty na PFRON w 2015 r.

Utrzymanie i wykazanie w przedsiębiorstwie odpowiedniego wskaźnika osób
niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców wynikających
z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa
o rehabilitacji.Facebook
LinkedIn
Skip to content