WSA: Obie jednostki orzecznicze muszą zbadać pracownika z podejrzeniem choroby zawodowej

WSA: Obie jednostki orzecznicze muszą zbadać pracownika z podejrzeniem choroby zawodowej

Orzeczenie stwierdzające rozpoznanie choroby zawodowej jest wydawane przez jednostkę orzeczniczą. Jeśli pracownik nie zgadza się z jego treścią, sprawę przejmuje jednostka drugiego stopnia. Przepisy nie wprowadzają jednak kontroli instancyjnej. Nie weryfikuje ona więc prawidłowości dokumentu, tylko przeprowadza ponowne badanie i wydaje kolejną opinię. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdził brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Decyzja w tej sprawie została wydana na podstawie negatywnych orzeczeń lekarskich jednostek orzeczniczych pierwszego i drugiego stopnia. Jednostki te jednomyślnie uznały, że przyczyną zgłaszanych dolegliwości z przeważającym prawdopodobieństwem było uczulenie na pospolite, powszechnie występujące alergeny środowiska komunalnego. Tym samym schorzenie nie mogło zostać uznane za chorobę zawodową.

Pracownica wniosła odwołanie. Nie przyniosło ono jednak oczekiwanego przez nią skutku, ponieważ państwowy wojewódzki inspektor sanitarny utrzymał w mocy sporne rozstrzygnięcie. Pracownica zdecydowała się więc na złożenie skargi.

Orzeczenia nie były przekonujące
Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że dla stwierdzenia choroby zawodowej muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest rozpoznanie przez lekarza orzecznika schorzenia zamieszczonego w wykazie chorób zawodowych. Drugą jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy powstaniem choroby a oddziaływaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Negatywna decyzja organów została podjęta na podstawie orzeczeń jednostek orzeczniczych. Sąd uznał jednak, że zabrakło krytycznej oceny tych dokumentów. Były one bowiem lakoniczne, jednakowe dla różnych schorzeń (wszczęte wobec pracownicy postępowanie dotyczyło stwierdzenia trzech chorób zawodowych o podłożu alergicznym) i oparte na badaniach przeprowadzonych wyłącznie na etapie poprzedzającym wydane orzeczenia przez jednostkę pierwszego stopnia. Tym samym orzeczenia nie dawały jasnej odpowiedzi, że stwierdzona jednostka chorobowa ma podłoże pozazawodowe.

cały artykuł
autor: Dorian Lesner
źródło: https://www.prawo.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content