Wspólna walka pracodawcy i niepełnosprawnych o miejsca pracy

Wspólna walka pracodawcy i niepełnosprawnych o miejsca pracy

Dotrzeć z informacją, stworzyć jak najszerszą grupę nacisku oraz zainteresować i nakłonić do działania osoby decydujące – to było celem działań podejmowanych przez POPON w sprawie zagrażającego rynkowi pracy osób niepełnosprawnych projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej – mówi Jan Zając prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Przypomnijmy. Komisja Europejska w nowym projekcie rozporządzania dot. pomocy publicznej zaproponowała ograniczenie dotychczasowego wymiaru pomocy publicznej do 150 mln. zł rocznie. Obecnie, na same dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych potrzebuje 3 mld rocznie, a 150 mln zł wydaje w trzy tygodnie.

Wszystkie programy, które przekroczą 0,01% PKB (w przypadku Polski wynosi to właśnie ok. 150 mln zł) lub, których ostateczny budżet osiągnie wartość 100 mln EURO (czyli około 420 mln zł) będą wymagały w ciągu sześciu miesięcy, od daty przekroczenia dopuszczalnej pomocy indywidualnej zgody Unii Europejskiej, czyli notyfikacji. Ograniczenie pomocy na program wsparcia zatrudnienia w zależności od wysokości PKB państwa członkowskiego stoi w rażącej sprzeczności z zasadami subsydiarności. Premiuje państwa bogate, zwiększa dysproporcje pomiędzy państwami członkowskimi – podkreśla Jan Zając.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od lutego 2013 roku monitorowała działania związane z przyjęciem nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Zarząd POPON uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowaliśmy tematem posłów do Parlamentu Europejskiego. Zarząd POPON spotkał się z europosłami m.in. z Jerzym BuzkiemRóżą ThunElżbietą Łukacijewską, a na podstawie przygotowanych przez POPON raportu skierowane zostały do Komisji Europejskiej interpelacje w sprawie projektu rozporządzenia KE dotyczącego pomocy publicznej. Powołując się na pismo POPON, sprawą zainteresował się również Premier Donald Tusk, który poprosił o wyjaśnianie w przedmiotowej sprawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uwagi do projektu przygotowane przez POPON trafiły do Komisji Europejskiej.

Zdając sobie sprawę, iż problem, tak ważny dla pracodawców i osób niepełnosprawnych dotyczy również m.in. pomocy regionalnej, szkoleniowej, inwestycyjnej na zatrudnienie MŚP, czy też pomocy na ochronę środowiska, zależało nam na stworzeniu jak największej grupy nacisku. W związku z tym w regionach spotkaliśmy się z marszałkami województw, prezydentami miast, radnymi sejmików wojewódzkich – informuje prezes Jan Zając.

Odzew ze strony pracodawców oraz osób niepełnosprawnych na apel POPON o wysyłanie protestów do Komisji Europejskiej i UOKiK był bardzo liczny, o czym świadczą listy, z informacją o takim proteście trafiające na skrzynkę mailową POPON.

Materiały dotyczące działań na rzecz zmiany projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej do pobrania tutaj.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik Prasowy

kom.502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.pl

www.popon.pl, www.lodolamacze.info.plFacebook
LinkedIn
Skip to content