Wszyscy korzystają- Zatrudniam osoby z niepełnosprawnością

Wszyscy korzystają- Zatrudniam osoby z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo.

Niepełnosprawny, niepełnosprawność, osoba z niepełnosprawnością to pojęcia z którymi spotykamy się w kampaniach społecznych, w prasie czy telewizji. Dużo słyszy się o projektach aktywizujących osoby z niepełnosprawnością. Coraz więcej pracodawców myśli o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Sprzyja temu wzrost popularności formuły pracy zdalnej oraz kampanie społeczne takie jak „Lodołamacze” których celem jest zachęcenie pracodawców, by zatrudniali ludzi tylko i wyłącznie ze względu na ich kompetencje, a nie ich kondycję fizyczną czy mentalną. Każdy pracownik zatrudniony ze względu na swoje kompetencje i możliwości będzie na wagę złota i przyczyni się do budowania sukcesu firmy.

Są jednak pracodawcy, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością.

„Nie zatrudniam, bo…”. No właśnie! Dlaczego?

 • Nie wiem, jak się za to zabrać.
 • Mam nieprzystosowany zakład pracy,
 • Co taki pracownik miałby robić w firmie,
 • Boję się, że pracownika z niepełnosprawnością nigdy nie będzie w pracy.
 • Nie nadążam za zmieniającymi się przepisami.

 

Od 26 lat Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pomaga pracodawcom zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, pokazujemy że:

 • w praktycznie każdej firmie znajdzie się miejsce dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nie trzeba płacić kar na PFRON,
 • można poprawić wynik finansowy w firmie, obniżyć koszty wynagrodzeń,
 • korzyści z zatrudniania przewyższają uprzedzenia i obawy,
 • zatrudniając osoby niepełnosprawne na odpowiednio dobrane do ich kompetencji stanowiska pracy zyskujemy solidnych pracowników,
 • jeżeli dana osoba z niepełnosprawnością zdecyduje się szukać zatrudnienia, to jest silnie zmotywowana i zrobi wszystko, by poświęcić się pracy bez reszty.

 

Pracodawco, zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jest opłacalne

 Międzynarodowe badania pokazują finansowe korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Według raportu badawczego Accenture we współpracy z Disability: IN i American Association of People with Disabilities firmy, które zatrudniały osoby z niepełnosprawnością osiągnęły lepsze wyniki niż firmy niezatrudniające takich osób. W raporcie przeanalizowano wyniki finansowe 140 firm w przeciągu czterech lat, 45 firm które uznano za wiodące w obszarach związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością miały o 28 % wyższe przychody , dwukrotnie wyższy dochód netto o 30% wyższą marże niż inne firmy. Analiza Accenture ujawniła również, że PKB w USA może wzrosnąć nawet o 25 miliardów dolarów, jeśli więcej osób z niepełnosprawnością będzie zatrudnianych w firmach.

Źródło: https://newsroom.accenture.com/news/companies-leading-in-disability-inclusion-have-outperformed-peers-accenture-research-finds.htm

Oferując pracę osobie z niepełnosprawnością można zyskać bardzo dużo. To nie tylko obniżenie wpłat na PFRON czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ale cała lista korzyści.

 

WSZYSCY KORZYSTAJĄ

 

Zatrudniaj pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności i korzystaj z przywilejów. Pomożemy w rekrutacji i zatrudnianiu.

Zawsze wspieramy pracodawców oferując kompleksowe  i realne  wsparcie zarówno w kwestii poszukiwania kandydatów do pracy jak i samego zatrudniania.

Czym jest praca dla osoby z niepełnosprawnością.

Praca pozwala na osiągnięcie niezależności ekonomicznej, wzbogaca kontakty i formy uczestnictwa społecznego, pomaga w osiągnięciu poczucia przydatności społecznej .Osoby niepełnosprawne postrzegają pracę nie tylko jako drogę do zaspokajania potrzeb ekonomicznych, ale również jako drogę do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Naszym celem jest wspieranie i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Każdy pracodawca ma potencjał do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością i my pomagamy ten potencjał wyzwolić.

Pracownicy niepełnosprawni są sprawni w pracy.

 

„Praca dla mnie jak i dla większości ludzi jest ważna. Zajmuje dużą część dnia i nadaje często sens temu dniu. Bez pracy trudno mi się zmobilizować do czegokolwiek. Dzień mija na niczym. Wszystkie czynności wykonuję dłużej lecz wcale nie lepiej.

Trudno samemu wyznaczyć sobie rytm a praca, obowiązki ten rytm nadają. Nie jest łatwo wstać o 7.00 skoro można wstać o 9.00 i nic się nie stanie.

I właśnie praca i ten związany z nią ciągły pośpiech jest tym czego brakuje mi najbardziej. Na początku pozostając bez pracy byłam zdenerwowana, nie wiedziałam co dalej z funkcjonowaniem restauracji.

To bardzo mi przeszkadza. Staram wyznaczać sobie jakieś zadania w ciągu dnia czy na nowy tydzień. To jest trudne bo właściwie nie ma takich które „ nie cierpią zwłoki” i wszystkie można zrobić później.

Brakuje mi tej andrenaliny, nawet stresu towarzyszącemu czasami w pracy. W moim przypadku nie był on szkodliwy bo napędzał mnie do działania.

Szukam i wciąż wierzę, że znajdę prace by móc wrócić do życia w pośpiechu, które lubiłam, mieć więcej pieniędzy i czuć, że to co robię cieszy zarówno mnie jak i innych , dla których będę pracować.”

Osoba z niepełnosprawnością poszukująca pracy.

 

Pracodawca zyskuje dobrego i solidnego pracownika, a osoba z niepełnosprawnością miejsce pracy dopasowane do jej możliwości i kwalifikacji.

Możesz liczyć na naszą pomoc, udzielamy fachowego i kompleksowego wsparcia. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy od rekrutacji przez zatrudnienie i pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Rzecznik Prasowy
kom. 508 113 203
e-mail:rzecznik@popon.pl
www.popon.pl, www.lodolamacze.info.plFacebook
LinkedIn
Skip to content