Wypowiedź Barbary Pokorny Przewodniczącej Rady Krajowej POPON na Kongresie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Wypowiedź Barbary Pokorny Przewodniczącej Rady Krajowej POPON na Kongresie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

Barbara Pokorny Przewodnicząca Rady Krajowej POPON – wypowiedź

Szanowni Państwo,

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to 25 lat wspólnych działań na rzecz najlepszych rozwiązań wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Od samego początku naszego istnienia nasza siłą są członkowie organizacji. Idea zrzeszania się, wspólnego prezentowania swoich racji, wspierania się to najmocniejszy fundament dla budowy dopasowanego do potrzeb, optymalnego systemy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

25 lat temu byliśmy w zupełnie innym miejscu, nie mogliśmy mówić o systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rozwiązania, które w tamtym czasie obowiązywały były ułomne i nie gwarantowały osiągnięcia nawet najmniejszych celów. Wszyscy chcieli i oczekiwali zmian ale brakowało wspólnych działań. Dlatego właśnie powołaliśmy do życia naszą wspólną organizację – organizację, która od samego początku służy wyłącznie swoim członkom.

Przez te wszystkie lata zrzeszamy pracodawców dużych i małych, tych którzy zapewniają warunki pracy chronionej i tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. Każdy z naszych członków wnosi do naszej wspólnej organizacji siłę i zaangażowanie dla wspólnych spraw. Wspólnie podejmujemy decyzję o kierunkach naszych działań, wspólnie realizujemy naszą misję.

POPON aktywnie bierze udział w tworzeniu i konsultowaniu nowych rozwiązań prawnych, komentujemy instrumenty, pokazujemy co warto zmieniać, co dodawać bo tylko my, pracodawcy, potrafimy rzetelnie, bo w realnym stosowaniu, ocenić ich skuteczność dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie zajmujemy się teorią – to my tworzymy, utrzymujemy miejsca pracy, to w naszych firmach wspólnie z osobami niepełnosprawnymi rozwijamy ich potencjał. Dla nas nasz pracownik to partner w działalności, partner bez którego często ta działalność byłaby niemożliwa. Dlatego nasz głos był, jest i będzie słyszalny.

Jubileusz to czas podsumowań ale dla nas przede wszystkim czas na podejmowanie nowych wyzwań. Wkrótce nasze wspólne doświadczenie przełoży się na realizację, wraz z Partnerami i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projektu, który pozwoli wdrożyć potrzebne zmiany w instrumentach wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy głos pracodawców będzie mógł wybrzmieć od pierwszych etapów prac a państwa zaangażowanie na etapie testów pozwoli na przygotowanie rozwiązań, które będą odpowiedzią na prawdziwe potrzeby rynku pracy osób niepełnosprawnych. Bez państwa ten projekt nie będzie miał sensu.

POPON to także profesjonalizm i najwyższa jakoś wsparcia dla naszych członków i każdego kto chce zatrudniać osoby niepełnosprawne. To wszystko co robimy jako organizacja jest dla nas, pracodawców osób niepełnosprawnych – to nasze potrzeby wyznaczają cele i to dla rozwiązania naszych problemów dopasowujemy działania organizacji. To państwa zaangażowanie determinuje czym jest POPON i za to zaangażowanie przez te wszystkie lata kieruję do państwa słowa podziękowania.

Wykorzystajmy dzisiejszy Kongres do pokazania naszej jedności. Niech nasz głos, wnioski do których dojdziemy będą podstawą dla nowych rozwiązań sprzyjających i pracodawcom i osobom niepełnosprawnym we wspólnym interesie jakim jest wspólny rozwój naszej gospodarki.Facebook
LinkedIn
Skip to content