Wypowiedź Jana Zająca Prezesa Zarządu POPON z okazji Jubileuszu 25 -lecia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Wypowiedź Jana Zająca Prezesa Zarządu POPON z okazji Jubileuszu 25 -lecia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 


Jan Zając
Prezes Zarządu POPON – wypowiedź

Witam Państwa na Kongresie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bardzo się cieszę, że możemy dziś wspólnie rozmawiać o wyzwaniach rynku pracy osób niepełnosprawnych i razem świętować nasz Jubileusz – 25 lat Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dzisiejsza data naszego kongresu nie jest przypadkowa. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Mimo, że w tym roku, nie możemy osobiście brać udziału w wydarzeniach to nie możemy nie podkreślać roli integracji i dostępności, przełamywania stereotypów i likwidacji barier i głośno o tym mówić – szczególnie dziś. Dzień ten to również dobry moment na dyskusję o aktywności zawodowej, o wsparciu jakie jest kierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Nie zawsze ten obszar był głównym tematem wydarzeń tego dnia – w tym roku, jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca pracodawców osób niepełnosprawnych postanowiliśmy przeprowadzić rzetelną dyskusję o tych wszystkich instrumentach, których celem jest wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

25 lat temu żyliśmy w innej Polsce – w Polsce, w której dopiero uczyliśmy się kapitalizmu, w Polsce, w której budowaliśmy nowe na fundamentach starego. Wykorzystując nowoczesne wzorce, nie zawsze odcinając się od przeszłości zmienialiśmy się jako społeczeństwo i gospodarka. Powstawały pierwsze firmy, biznesy. Ktoś kupował fabrykę, ktoś tworzył nowy rodzaj usług. W tamtym czasie inaczej patrzyliśmy na wszystko, w tym na zatrudnienie, szczególnie osób niepełnosprawnych.

Dynamiczne zmiany gospodarcze, lata bumów i kryzysy nie omijały rynku pracy osób niepełnosprawnych. Doceniamy to, że od samego początku dbano w Polsce o tworzenie, choć różnie ocenianych, rozwiązań, które kierowane były jako te, które mają sprzyjać zatrudnieniu osób niepełnoprawnych. Mechanizmy oparte na zwolnieniach, ulgach, refundacjach czy dofinansowaniach, te sprzed regulacji dotyczących pomocy publicznej i te dostosowane do wymogów wspólnego rynku wpływają na to jak kształtuje się zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Z potrzeby tworzenia dobrych rozwiązań, dostosowanych do realnych potrzeb i możliwości gospodarki, z potrzeby dyskusji nad najlepszymi praktykami, z potrzeby wzajemnego poznania się i wspierania powstała idea zrzeszenia się pracodawców osób niepełnosprawnych. Tak 25 lat temu powstała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W swojej działalności POPON od samego początku podkreśla, że reprezentuje interesy pracodawców. Jesteśmy z tego dumni, że zaufało nam kilkaset podmiotów – pracodawców dużych i małych. Nasze działania są dla nich.

25 lat historii to ogrom pracy, doświadczeń, sukcesów. Nasz głos jest zawsze słyszalny – nawet gdy nie uda się wszystkich przekonać do naszych racji. Byliśmy i będziemy zawsze tam gdzie dyskutuje się i tworzy warunki dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych, staramy się równoważyć dobro wszystkich stron rynku pracy, budować mosty nie podziały. Nie straszymy – przedstawiamy fakty, nie grozimy – pokazujemy możliwe konsekwencję, nie stawiamy spraw na ostrzu noża – negocjujemy najlepsze rozwiązania.  Udostępniamy informację i dzielimy się wiedzą. To zawsze wyróżniało nas i te idee pozostaną z nami zawsze.

POPON to także promocja tych, dla których idea społecznej odpowiedzialności biznesu, dostępności i równości jest najważniejsze. 15 lat temu stworzyliśmy wyjątkową kampanię społeczną – konkurs Lodołamacze. Przyznawane przez te lata statuetki to także dowód na to jak bardzo się wszystko obok nas zmieniło.

Dziękuję, że są Państwo z nami, dziękuję naszym firmom członkowskim – to dla nich jesteśmy i bez nich nie moglibyśmy funkcjonować. Dziękuję naszym partnerom, tym z dziś i wczoraj – premierom, ministrom, pełnomocnikom, prezesom, BON, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wielu innym za dialog i współpracę.

Dzisiejszy Kongres niech nie będzie tylko podsumowaniem ale też i przyczynkiem do ułatwiania drogi dla pełnej integracji i tworzenia optymalnych rozwiązań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Życzmy sobie, żeby na kolejnych kongresach móc już tylko się chwalić najlepszym systemem wspierającym zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Zapraszam Państwa do udziału.