Wypowiedź Jana Zająca Prezesa Zarządu POPON z okazji Jubileuszu 25 -lecia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Wypowiedź Jana Zająca Prezesa Zarządu POPON z okazji Jubileuszu 25 -lecia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 


Jan Zając
Prezes Zarządu POPON – wypowiedź

Witam Państwa na Kongresie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bardzo się cieszę, że możemy dziś wspólnie rozmawiać o wyzwaniach rynku pracy osób niepełnosprawnych i razem świętować nasz Jubileusz – 25 lat Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dzisiejsza data naszego kongresu nie jest przypadkowa. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Mimo, że w tym roku, nie możemy osobiście brać udziału w wydarzeniach to nie możemy nie podkreślać roli integracji i dostępności, przełamywania stereotypów i likwidacji barier i głośno o tym mówić – szczególnie dziś. Dzień ten to również dobry moment na dyskusję o aktywności zawodowej, o wsparciu jakie jest kierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Nie zawsze ten obszar był głównym tematem wydarzeń tego dnia – w tym roku, jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca pracodawców osób niepełnosprawnych postanowiliśmy przeprowadzić rzetelną dyskusję o tych wszystkich instrumentach, których celem jest wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

25 lat temu żyliśmy w innej Polsce – w Polsce, w której dopiero uczyliśmy się kapitalizmu, w Polsce, w której budowaliśmy nowe na fundamentach starego. Wykorzystując nowoczesne wzorce, nie zawsze odcinając się od przeszłości zmienialiśmy się jako społeczeństwo i gospodarka. Powstawały pierwsze firmy, biznesy. Ktoś kupował fabrykę, ktoś tworzył nowy rodzaj usług. W tamtym czasie inaczej patrzyliśmy na wszystko, w tym na zatrudnienie, szczególnie osób niepełnosprawnych.

Dynamiczne zmiany gospodarcze, lata bumów i kryzysy nie omijały rynku pracy osób niepełnosprawnych. Doceniamy to, że od samego początku dbano w Polsce o tworzenie, choć różnie ocenianych, rozwiązań, które kierowane były jako te, które mają sprzyjać zatrudnieniu osób niepełnoprawnych. Mechanizmy oparte na zwolnieniach, ulgach, refundacjach czy dofinansowaniach, te sprzed regulacji dotyczących pomocy publicznej i te dostosowane do wymogów wspólnego rynku wpływają na to jak kształtuje się zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Z potrzeby tworzenia dobrych rozwiązań, dostosowanych do realnych potrzeb i możliwości gospodarki, z potrzeby dyskusji nad najlepszymi praktykami, z potrzeby wzajemnego poznania się i wspierania powstała idea zrzeszenia się pracodawców osób niepełnosprawnych. Tak 25 lat temu powstała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W swojej działalności POPON od samego początku podkreśla, że reprezentuje interesy pracodawców. Jesteśmy z tego dumni, że zaufało nam kilkaset podmiotów – pracodawców dużych i małych. Nasze działania są dla nich.

25 lat historii to ogrom pracy, doświadczeń, sukcesów. Nasz głos jest zawsze słyszalny – nawet gdy nie uda się wszystkich przekonać do naszych racji. Byliśmy i będziemy zawsze tam gdzie dyskutuje się i tworzy warunki dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych, staramy się równoważyć dobro wszystkich stron rynku pracy, budować mosty nie podziały. Nie straszymy – przedstawiamy fakty, nie grozimy – pokazujemy możliwe konsekwencję, nie stawiamy spraw na ostrzu noża – negocjujemy najlepsze rozwiązania.  Udostępniamy informację i dzielimy się wiedzą. To zawsze wyróżniało nas i te idee pozostaną z nami zawsze.

POPON to także promocja tych, dla których idea społecznej odpowiedzialności biznesu, dostępności i równości jest najważniejsze. 15 lat temu stworzyliśmy wyjątkową kampanię społeczną – konkurs Lodołamacze. Przyznawane przez te lata statuetki to także dowód na to jak bardzo się wszystko obok nas zmieniło.

Dziękuję, że są Państwo z nami, dziękuję naszym firmom członkowskim – to dla nich jesteśmy i bez nich nie moglibyśmy funkcjonować. Dziękuję naszym partnerom, tym z dziś i wczoraj – premierom, ministrom, pełnomocnikom, prezesom, BON, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wielu innym za dialog i współpracę.

Dzisiejszy Kongres niech nie będzie tylko podsumowaniem ale też i przyczynkiem do ułatwiania drogi dla pełnej integracji i tworzenia optymalnych rozwiązań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Życzmy sobie, żeby na kolejnych kongresach móc już tylko się chwalić najlepszym systemem wspierającym zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Zapraszam Państwa do udziału.Facebook
LinkedIn
Skip to content