Wyrok na niepełnosprawnych pisze Panorama Leszczyńska i zamieszcza komentarz POPON

Wyrok na niepełnosprawnych pisze Panorama Leszczyńska i zamieszcza komentarz POPON

W Lesznie gościł Grzegorz Naranowicz, dyrektor wielkopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkał się z szefami leszczyńskich firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, a także z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Dyrektora zaprosił do Leszna poseł PO Łukasz Borowiak. Główny powód to zapowiadane przez rząd radykalne obniżki wydatków budżetu państwa na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

 

– W projekcie ustawy okołobudżetowej zaproponowano znacznie mniejsze dofinansowanie do działalności zakładów pracy chronionej. Na przykładzie leszczyńskich firm: Lespin, Spinko i Start udowodniliśmy dyrektorowi Naranowiczowi, który jest też pełnomocnikiem prezesa zarządu PFRON, że dla osób niepełnosprawnych praca jest kluczową sprawą w ich życiu – tłumaczy poseł Łukasz Borowiak.

 

Zdaniem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, rząd chce w absurdalnie szybkim tempie, czyli w ramach ustawy okołobudżetowej, dokonać zrównania dofinansowań na rynkach pracy: otwartymi chronionym.

 

– Proponowana zmiana to drastyczna obniżka dofinansowań dla rynku chronionego – średnio o 30 proc, a jej konsekwencją, już po trzech miesiącach od wprowadzonej zmiany, będzie złożenie wniosku o upadłość przez większość firm z rynku chronionego. Rynek pracy osób niepełnosprawnych zostanie „ostatecznie naprawiony” – twierdzi Anna Skupień, rzecznik POPON.

 

Poseł Łukasz Borowiak deklaruje, że grupa parlamentarzystów będzie zabiegać o mniejszy poziom redukcji dofinansowania miejsc pracy w zakładach pracy chronionej oraz rozłożenie jej na trzy lata.

 

– Obecnie uzyskiwane rentowności w granicach do 4 proc. oraz spadki rentowności, które nastąpią w wyniku tak drastycznego obniżenia dofinansowań, spowodują, że wszystkie zakłady pracy chronionej zaczną działać ze stratą finansową i tym samym znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dzisiejsza próba przerzucenia kosztów na zakłady pracy chronionej jest wyrokiem i dramatem dla wielu pracowników i ich pracodawców -prorokuje Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Źródło: Panaroma LeszczyńskaFacebook
LinkedIn
Skip to content