Wystąpienie Krzysztofa Kosińskiego wiceprezesa POPON podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu