Zabrze.com: „Lodołamacze 2018” – nagroda dla Miasta Zabrze

Zabrze.com: „Lodołamacze 2018” – nagroda dla Miasta Zabrze

Kapituła Konkursu „Lodołamacze 2018” Regionu Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego przyznała Miastu Zabrze II miejsce w kategorii „Instytucja”.

Wyróżnienie przyznane zostało za szczególna wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zdaniem kapituły działalność Urzędu Miejskiego w Zabrzu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Organizatorem konkursu zorganizowanego w ramach projektu „Lodołamacze” była Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Fazon”. Projekt „Lodołamacze” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródło: zabrze.com.plFacebook
LinkedIn
Skip to content