Zagrożenia wynikające ze zmian proponowanych w projekcie ustawy okołobudżetowej. Komentarz Jana Zająca, Prezesa POPON w Radiowej Jedynce