Zakłady pracy chronionej boją się ustawy pisze PULS BIZNESU

Zakłady pracy chronionej boją się ustawy pisze PULS BIZNESU

Rozwiązania proponowane przez rząd podniosą koszty pracy osób niepełnosprawnych. Zakłady pracy chronionej przewidują straty.

Większość zakładów pracy chronionej upadnie, jeśli wejdą w życie rozwiązania proponowane przez rząd w ustawie okołobudżetowej – alarmowali uczestnicy poniedziałkowej konferencji zorganizowanej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Rząd proponuje zrównanie dofinansowania na otwartym rynku pracy i chronionym rynku pracy, co oznacza obniżkę średnio o około 30 proc. dofinansowania dla rynku chronionego. Jan Zając, prezes POPON wylicza, że oznacza to wzrost kosztów pracy osoby niepełnosprawnej o 22 proc.

Według niego, po obniżeniu dofinansowania, zakłady pracy chronionej, które obecnie uzyskują rentowność w granicach 4 proc., zaczną działać ze stratą finansową.

– W ciągu zaledwie jednego kwartału nastąpi utrata zdolności do pobierania dofinansowań przez prawie wszystkie zakłady pracy chronionej w Polsce, co oznacza ich upadłość – ocenia Jan Zając.

Podkreśla, że od 2012 r. firmy na rynku chronionym muszą zatrudniać najmniej 50 proc. osób niepełnosprawnych, wcześniej było to 40 proc. osób. Prezes POPON uważa, że wysokie wymagane wskaźniki powodują, że dotacje są bardzo istotnym elementem ekonomiki zakładu.

Barbara Pokorny, przewodnicząca Rady Krajowej POPON podkreśla, że zmiany są wprowadzane w najszybszym możliwym tempie Uważa, że pracodawcom nie dano możliwości konstruktywnej konsultacji rozwiązań, ani czasu na przygotowanie się do zmian. Organizacja zaznacza, że taki tryb wprowadzania zmian dotyczących osób niepełnosprawnych może być niekonstytucyjny.

W Systemie Obsługi Dotacji zarejestrowanych jest 240 tys. pracujących niepełnosprawnych. Według POPON po wejściu w życie zmian, maksymalna kwota dofinansowania do wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zmniejszy się o 33 proc, osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym o 40 proc., w stopniu lekkim o 25 proc. Organizacja zaznacza, że w ostatnich latach spadały wydatki na dofinansowania do wynagrodzeń w ramach PFRON, a kolejna obniżka planowana jest z 3,3 mld zł do 2,9 mld zł, czyli o ponad 13 proc. Podkreśla też, że maleje udział dotacji dla pracodawców w stosunku do rosnących wpłat z tytułu kar za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych – w 2013 r. było to 82,6 proc., w 2014 r. ma to być 77,1 proc.

Źródło: Puls BiznesFacebook
LinkedIn
Skip to content