Założenia do zmian. Wspierać, a nie testować wytrzymałość pracodawców

Założenia do zmian. Wspierać, a nie testować wytrzymałość pracodawców

Prawo, które ma zachęcać przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy powinno być proste, jednoznaczne i niepozostawiające pola do urzędniczej interpretacji. Z tego punktu widzenia rozwiązania zawarte w ustawie o rehabilitacji wymagają głębokiej korekty. Dotychczasowe zmiany miały bowiem wpływ na spójność przepisów i służyły testowaniu wytrzymałość pracodawców. W Senacie na ręce parlamentarzystów zostały przekazane założenia do zmian w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Polska Organizacja Pracy Osób Niepełnosprawnych przystąpiła do realizacji projektu, którego jednym z najważniejszych efektów końcowych było opracowanie propozycji zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zorganizowane zostało 10 spotkań konsultacyjno-informacyjnych, w których udział wzięło ponad 500 osób, w tym parlamentarzyści, pracodawcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. Spotkania odbyły się w: Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.

Wypracowane propozycje zostały przedłożone na konferencji w Senacie zorganizowanej, przez POPON, przy współpracy z Senacką Komisją Rodziny i Polityki Społecznej i Sejmową Komisją Polityki Społecznej i Rodziny. Wiele propozycji, które zostały zgłoszone podczas tych spotkań było zbyt radykalnych, więc musiały zostać odłożone – powiedział na wstępie Jan Zając, prezes POPON otwierając konferencję – Przedstawiony dzisiaj w Senacie dokument jest efektem pracy zespołu ekspertów oraz wieloletniego doświadczenia naszej Organizacji. Naszym celem jest wypracowanie nowego, lepszego modelu, w którym pracodawca będzie szanowanym parterem.

Wśród przedłożonych propozycji pojawiły się między innymi wprowadzenie jednolitego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. Jak powiedział Adam Hadław, ekspert do spraw problematyki pracodawców referując założenia do zmian w ustawie – orzeczenie o niepełnosprawności powinno być zindywidualizowane i uwzględniać specjalne potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych, szkolenia czy zastosowanie np. skróconego czasu pracy lub wydłużonego urlopu.

Wśród zaproponowanych zmian można również wymienić dość rewolucyjną propozycję utworzenia ZFRON w zakładach otwartego rynku pracy posiadających wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych np. u pracodawców zatrudniających co najmniej 25 albo 15 etatów i 25 % osób niepełnosprawnych. W opinii twórców dokumentu takie rozwiązanie wsparłoby rehabilitację oraz zachęciło do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – twierdzi Adam Hadław.

Wśród wielu innych zmian pojawiła się również propozycja dodatkowej kwoty (premii) dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych dla pracodawcy, który osiąga bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jej celem miałoby być zachęcenie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa dla pracodawców zatrudniających większą ilość osób niepełnosprawnych.

Przedstawiając propozycje pracodawcy podkreślili konieczność zmian również w innych aktach prawnych.

Kontakt:

Anna Skupień

rzecznik prasowy

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content