Zapraszamy na Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt.: Zagrożenia i perspektywy rozwoju chronionego rynku pracy

Zapraszamy na Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt.: Zagrożenia i perspektywy rozwoju chronionego rynku pracy

Zapraszamy na Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt.: Zagrożenia i perspektywy rozwoju chronionego rynku pracy

termin: 19 lutego 2015 r.

miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor,

Al. Jerozolimskie 123 A, sala nr 11 (XV piętro) w Warszawie

godzina: 10.00-16.00

Od wielu obserwujemy marginalizację roli chronionego rynku w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Każda nowelizacja ustawy o rehabilitacji (…) to kolejne ograniczenie wsparcia dla zakładów pracy chronionej. Zmniejszona została wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz ograniczano wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nie zmniejsza się jednak obowiązków pracodawców i nie ogranicza trudności związanych z prowadzeniem zakładów pracy chronionej. Tego rodzaju zmiany nie tylko uderzają w podstawy ekonomiczne funkcjonowanie firm, ale także ograniczają pomoc dla zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej stoją obecnie przed bardzo ważnym wyborem, czy utrzymywać status zakładu pracy chronionej, czy przejść na otwarty rynek pracy. Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, jaka będzie w najbliższych latach polityka rządu wobec chronionego rynku pracy w Polsce.

Tematy poruszane na Kongresie

  • Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich pracodawców w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych
  • Środki PFRON przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
  • Plany legislacyjne dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych i ich pracodawców
  • Polski model zatrudnienia chronionego w kontekście Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych

Zaproszeni goście:

  • Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Teresa Hernik, Prezes Zarządu PFRON
  • Mieczysław Augustyn, Senator RP
  • parlamentarzyści
  • pracodawcy prowadzący ZPCHr

Kontakt:

Anna Skupień

rzecznik@popon.pl

tel.: 502 198 977Facebook
LinkedIn
Skip to content