Zapraszamy na spotkania dotyczące projektu zmian w przepisach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Zapraszamy na spotkania dotyczące projektu zmian w przepisach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Zapraszamy

na spotkania dotyczące

projektu zmian w przepisach związanych
z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

 

Celem spotkania jest:

 • Wypracowanie projektu zmian w przepisach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
 • Zwiększenie wpływu dialogu społecznego na proces legislacyjny w Polsce
 • Analiza najlepszych rozwiązań polskich i europejskich w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

 

Udział w konferencji wezmą:

 • Parlamentarzyści
 • Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej
 • Organizacje pozarządowe
 • Pracodawcy
 • Pracownicy

 

Eksperci prowadzący spotkanie:

 • Prof. Elżbieta Kryńska – krajowy i międzynarodowy ekspert w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, zwłaszcza w obszarze ekonomii i polityki rynku pracy. Profesor nauk ekonomicznych. W działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania współczesnych rynków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i gospodarczych uwarunkowań bezrobocia. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Łodzi oraz członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia, członek Prezydium Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
 • Krzysztof Pater – członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stały ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu a następnie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Był Ministrem Polityki Społecznej. Zajmował się reformą polskiego systemu emerytalnego, był Wicedyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego.
 • Dr Tomasz Kacprzak – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność polityka ekonomiczna. Pracownik Katedry Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność regionalny rynek pracy. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje m.in. funkcjonowanie rynku pracy, zbiorowe stosunki pracy, dialog społeczny, procesy gospodarcze w Polsce i na świecie. Autor kilkunastu publikacji z zakresu gospodarki i rynku pracy.

 

 

Terminy spotkań:

 • 27.01.2014 Kraków, Hotel Wilga, ul. Przedwiośnie 16
 • 10.02.2014 Wrocław, Hotel Śląsk, ul Oporowska 60
 • 24.02.2014 Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
 • 17.03.2014 Katowice, Qubus Hotel Prestige, ul. Uniwersytecka 13
 • 27.03.2014 Warszawa, Golden Floor Tkaczyk Sp. j., Al. Jerozolimskie 123 A
 • 31.03.2014 Bydgoszcz, Hotel Pod Orłem, ul. Gdańska 16
 • 01.04.2014 Gdańsk, Amber Hotel, ul. Powstańców Warszawskich 45
 • 08.04.2014 Rzeszów, Hotel Icam House Sp. z o.o., ul. Rejtana 1
 • 14.04.2014 Poznań, Hotel IOR- Centrum Kongresowe, ul. Władysława Węgorka 20
 • 15.04.2014 Szczecin, Hotel Novotel Szczecin Centrum, ul. 3 Maja 31

 

Program spotkań:

Start: 10.00

Powitanie uczestników, informacja o projekcie

Rekomendacje do zmian w ustawie o rehabilitacji (…) w oparciu o najlepsze praktyki wybranych krajów Unii Europejskiej

Przerwa kawowa

Dyskusja w grupach roboczych

Przerwa obiadowa

Podsumowanie dyskusji

Jak zwiększyć wpływ dialogu społecznego na proces legislacyjny w Polsce?

Prezentacja Platformy Dialogu Społecznego

 

 

 

Kontakt:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

ul. Szpitalna 6 lok. 18-19, 00-031 Warszawa

tel. 22 620 32 02, fax 22 620 32 02 w. 120

e-mail: biuro@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content