Zapraszamy na szkolenie: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i w byłych zpchr. Rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej. Audyt i kontrole ZFRON

Zapraszamy na szkolenie: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i w byłych zpchr. Rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej. Audyt i kontrole ZFRON

Zapraszamy na szkolenie:

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i w byłych zpchr
Rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej
Audyt i kontrole ZFRON

 

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną  w Polsce, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie informujemy, że zaplanowane szkolenie „Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i w byłych zpchr. Rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej. Audyt i kontrole ZFRON” na dzień 27 marca 2020 w Bydgoszczy i  na dzień 3 kwietnia 2020 w Gdańsku zostało odwołane.

Szkolenie w Bydgoszczy i Gdańsku zostanie zrealizowane w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni.

 

Program szkolenia:

 • Status zakładu pracy chronionej – warunki formalne
 • Analiza porównawcza korzyści z posiadania statusu i rezygnacji ze statusu zpchr
 • Środki tworzące ZFRON
  1. w zakładach pracy chronionej
  2. w byłych zakładach pracy chronionej
 • ZFRON po utracie statusu zpchr
 • Rezygnacja ze statusu krok po kroku
 • Audyt ZFRON prowadzony przez organ administracji skarbowej
  1. Jak się przygotować do kontroli
  2. Zakres i przebieg badania
  3. Sprawozdania lub opinia po audycie
  4. Omówienie wybranych przykładów ze sprawozdań KAS
  5. Dalsze postępowanie po audycie ZFRON
 • Kary za niezgodne z ustawą wydatkowanie środków ZFRON – DEK II a
 • Przeznaczenie środków ZFRON
 • Zasady zarządzania środkami ZFRON
  1. regulamin ZFRON
  2. ewidencja ZFRON
  3. rachunek bankowy ZFRON
  4. zasada celowości i oszczędności wydatków
  5. podział środków ZFRON
  6. terminy przekazywania środków na ZFRON
  7. obowiązek zwrotu niewydatkowanych środków
 • Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej
  1. zasady przyznawania pomocy
  2. osoby uprawnione
  3. wniosek o udzielenie pomocy (wzór do wykorzystania)
  4. forma udzielonej pomocy (wzór umowy pożyczki oraz wniosku o umorzenie pożyczki do wykorzystania)
  5. możliwe wydatki w ramach pomocy indywidualnej (przykłady uzasadnienia poszczególnych wydatków)
   • leki, wizyty u lekarza specjalisty (min. stomatolog), rehabilitacja,
   • sprzęt rehabilitacyjny, wyroby medyczne
   • adaptacja, modernizacja mieszkań, wyposażenie lokali mieszkalnych (min. sprzęt AGD, meble)
   • turnusy rehabilitacyjne, udział opiekuna
   • wczasy, wypoczynek zorganizowany w innej formie (agroturystyka)
   • kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
   • ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów  pozasłużbowych a także finansowanie dojazdów do pracy i z pracy – różnice, zasady udzielania,
   • inne wydatki z pomocy indywidualnej

6. dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów

 • Wydatki z tzw. puli ogólnej ZFRON
  1. wydatki w ramach pomocy de minimis
  2. wydatki poza pomocą de minimis
  3. dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów
  4. leasing z ZFRON
 • Indywidualne Programy Rehabilitacji
  1. definicje: IPR, ograniczenia zawodowe
  2. cel IPR
  3. komisja rehabilitacyjna ds. IPR
  4. zasady tworzenia IPR, struktura IPR
  5. katalog wydatków w ramach IPR
  6. dokumentowanie wydatków, niezbędne dokumenty, czas ich przechowywania
  7. Przykład IPR  (wzór do wykorzystania)

 

Szkolenie poprowadzi:
Magdalena Słonecka-Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Data i miejsce szkoleń:

 • 27.03.2020 – Bydgoszcz
 • 03.04.2020 – Gdańsk
 • 21.04.2020 – Poznań
 • 22.04.2020 – Wrocław
 • 12.05.2020 – Warszawa
 • 13.05.2020 – Kraków
 • 14.05.2020 – Rzeszów

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 •  dla Członków POPON – 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 •  dla pozostałych uczestników – 550 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 500 zł netto plus 23 % VAT za os.)

 W cenie:  materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą podczas szkolenie a także przez okres 14 dni po szkoleniu

 

Sposób zgłoszenia:

Prosimy o wysłanie  wypełnionego formularza zgłoszenia na numer faksu 52 348 63 20 lub na adres e-mail biuro@bydgoszcz.popon.pl

Kontakt w sprawie szkolenia  Joanna Jersz tel. 52 348 63 83

 

Formularz zgłoszenia na szkolenieFacebook
LinkedIn
Skip to content