Zapraszamy na szkolenie: Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON

Zapraszamy na szkolenie: Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON

Zapraszamy na szkolenie 
Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń  osób niepełnosprawnych.
Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON

Program szkolenia:

 1. Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Podstawowe pojęcia i definicje
  • PFRON
  • SODiR
  • Pracodawca
  • Osoba niepełnosprawna
 1. Problemy interpretacji  orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy na potrzeby sporządzania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń oraz innych rozliczeń z PFRON:
  • organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności,
  • zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
  • problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
  • problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
  • przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
  • ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
  • problem osób z wykazywaniem schorzeń specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z 19 czerwca 2018 dotyczącym wydawania orzeczeń w związku ze schorzeniem 02-P
 1. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
  • na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
  • na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 1. Zasady korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych:
  • podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania,
  • na kogo przysługuje dofinansowanie z SODiR,
  • efekt zachęty w świetle rozporządzenia KE 651/2014,
  • wysokość dofinansowania SODiR,
  • ustalanie kosztów płacy i ich limity, problem składki na SFWON
  • procedura wnioskowania.
 1. Wymogi w zakresie wypłacania wynagrodzeń pracownikom objętym dofinansowaniami:
  • terminy wypłaty wynagrodzeń,
  • forma wypłaty wynagrodzenia,
  • szczególne formy rozliczania wynagrodzenia,
 1. Wymogi w zakresie regulowania zobowiązań z tytułu składek ZUS i zaliczek na PDOF:
  • terminy zapłaty składek,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,
 1. Pozostałe szczegółowe zasady wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 2. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie:
  • termin na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • przywracanie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • terminy składania korekt wniosków o dofinansowanie,
  • termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie wysokości dofinansowania,
 1. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 2. Część praktyczna omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P oraz INF-OPP.
 3. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON.
  1. Podmioty uprawnione do udzielania ulg we wpłatach PFRON,
  2. Zasady obliczania wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON,
  3. Zasady wykorzystywania ulg we wpłatach na PFRON
 4. Sankcje za nieprawidłowe sporządzenie informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON
 5. Część praktyczna omówienie formularzy INF-U i INF-1-u.

 

Szkolenie poprowadzi:
Adam Hadław – Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ekonomia i zarządzanie, Podyplomowego Studium „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Studiów Podyplomowych „Zarządzanie i finansami firmy” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Podyplomowych Studiów z doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ukończył Studium Doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg kursów i szkoleń zawodowych, między innymi z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy publicznej. Długoletni pracownik zakładu pracy chronionej, gdzie zajmował się problematyką rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie. Jako praktyk zajmuje się problemami pracodawców osób niepełnosprawnych oraz doradza pracodawcom osób niepełnosprawnych.

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00  w następujących miastach:

 • Rzeszów – 29.11.2019
 • Kraków – 04.12.2019
 • Wrocław – 05.12.2019
 • Poznań – 06.12.2019
 • Warszawa – 09.12.2019


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON – 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników – 550 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 500 zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie:  materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą podczas szkolenie a także przez okres 14 dni po szkoleniu.


Sposób zgłoszenia i płatności:
Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085


Kontakt w sprawie szkolenia:
P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pluslugi@popon.pl

Formularz zgłoszeniaFacebook
LinkedIn
Skip to content