Zaprezentowano Strategię na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030. Cel nadrzędny: zwiększenie zatrudnienia

Zaprezentowano Strategię na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030. Cel nadrzędny: zwiększenie zatrudnienia

Pełne włączenie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i zawodowe, a także zagwarantowanie realizacji praw określonych w Konwencji o prawach osób niepelnosprawnych poprzez stworzenie ram długofalowej polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnością. To główne założenia Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030, która została zaprezentowana w grudniu 2018 r. w Warszawie podczas jubileuszowego, 10. posiedzenia Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

 

Filarami strategii jest podniesienie świadomości społeczeństwa oraz wiedzy osób z niepełnosprawnością na temat przysługujących im praw i instrumentów wsparcia, zapewnienie spójności systemu i współdziałania administracji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością, a także zapewnienie powszechnej dostępności przestrzeni publicznej, transportu, informacji i komuniacji oraz usług.

 

W ramach strategii wskazano też cztery obszary funkcjonowania państwa, które mają służyć osiągnięciu celu, jakim jest włączenie osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa: zdrowie, zabezpieczenie społeczne, edukacja i praca.

 

Zdrowie

W ramach polityki zdrowotnej rząd zapowiada zapewnienie osobom z niepełnosprawnością odpowiednich usług zdrowotnych (m.in. telemedycyna), a także kompleksowej rehabilitacji i poprawy jakości leczenia.

 

Ma to służyć zapobieganiu powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności i zapewnieniu odpowiedniego dostępu do usług zdrowotnych oraz zwiększeniu efektywności procesu leczenia, co znacznie wpłynie na jakość życia osób z niepełnosprawnością i umożliwi im większą aktywność na rynku pracy.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Mateusz Różański

Źródło: niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content