ZAPROSZENIE Konferencja Włączenie Wyłączonych – Przyszłość rynku pracy osób niepełnosprawnych – Bezpłatne spotkanie 20-21 listopada 2023 r. WARSZAWA

ZAPROSZENIE Konferencja Włączenie Wyłączonych – Przyszłość rynku pracy osób niepełnosprawnych – Bezpłatne spotkanie 20-21 listopada 2023 r. WARSZAWA

ZAPROSZENIE

Ogólnopolska Konferencja na temat przyszłości rynku pracy osób niepełnosprawnych.
„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
20-21 listopada 2023 r.  Hotel Sound Garden*** adres ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

 

 Poznaj nowe rozwiązania prawne, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 Weź udział w debacie na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy pracodawców, organizacje pozarządowe, osoby niepełnosprawne

 

Program:

Dzień 1

10:30-11:00 Rejestracja uczestników

11:00-11:10 Uroczyste powitanie

11:10-11:30 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. Jak zwiększyć aktywność zawodową osób niepełnosprawnych? – Cel i założenia projektu – wystąpienie lidera projektu MRiPS

11:30-12:30 Nowe formy wsparcia dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Prezentacja rozwiązań prawnych rekomendowanych do wdrożenia do systemu – wystąpienie POPON

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Prezentacja nowych instrumentów dla osób niepełnosprawnych rekomendowanych do wdrożenia do systemu – wystąpienie PZG

14:00-15:00 Lunch

15:00-16:00 Wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – Nowe instrumenty rekomendowane do wdrożenia do systemu – wystąpienie CPT

16:00-17:00 Panel dyskusyjny – wnioski, pytania i uwagi z Sali dotyczące nowych rozwiązań wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych – udział przedstawicieli MRiPS, POPON, PZG, CPT

17:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

2 Dzień

9:00-10:00 Żeby się chciało chcieć. – wystąpienie mówcy motywacyjnego, osoby z niepełnosprawnościami

10:00-11:30 Dlaczego warto? – opinie pracodawców i osób niepełnosprawnych biorących udział w pilotażu.

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30 Panel dyskusyjny z przedstawicielami parlamentarzystów nowej kadencji nt. zmian systemu wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

13:30-14:30 Lunch

14:30-15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i obejmuje: udział w 2 dniach konferencji, materiały konferencyjne, lunch 2x, serwis kawowy 2x

 Dla osób spoza Warszawy organizator przewidział możliwość noclegu ze śniadaniem z 20 na 21 listopada oraz kolację w dniu 20 listopada.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy (skan) należy odesłać na adres: biuro@popon.pl

Telefon kontaktowy: 514 952 613 lub 508 113 203 lub 509 825 163

Projekt partnerski

 Facebook
LinkedIn
Skip to content