Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego POPON – 27 maja godzina 10:00

Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego POPON – 27 maja godzina 10:00

Szanowni Państwo, Członkowie POPON

Zgodnie z zaleceniami związanymi z profilaktyką koronawirusa przygotowaliśmy dla Państwa Zgromadzenie Członków POPON po raz pierwszy w nowej, online’owej formule.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego POPON, które odbędzie się 27 maja o  godzinie 10:00 (drugi termin -nie jest wymagane quorum) w panelu aplikacji ZOOM

Zgodnie z art. 38 ust. 3 i 4 Statutu POPON Kujawsko-Pomorska i Pomorska  Rada Wojewódzka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnoprawnych zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego i Dolnośląskiego POPON na dzień 27  maja na godzinę 10:00 w panelu aplikacji ZOOM.

 

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego ODDZIAŁU POPON 

Proponowany porządek obrad e-Zgromadzenia:

 • Powitanie Członków POPON
 • Uchwalenie Regulaminu obrad
 • Wybór Prezydium obrad
 • Wybór Komisji Zgromadzenia:
  • Mandatowo-skrutacyjnej
  • Uchwał i wniosków
 • Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Sprawozdanie z działalności oddziałów POPON w 2019 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego POPON w 2019 r.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oddziałów POPON w 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego POPON w 2019 r.
 • Prezentacja programu działania oddziałów POPON na 2020 r. oraz planu finansowego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego na 2020 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie programu działania oddziałów POPON na 2020 r. i planu finansowego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego na 2020 r.
 • Wystąpienie przedstawiciela władz krajowych POPON
 • Sprawy różne i wniesione
 • Zamknięcie obrad

 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z art. 24 ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 9 Statutu POPON prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają członkowie Organizacji, którzy mają uregulowaną zapłatę składek członkowskich na dzień przypadający 3 miesiące przed datą Zgromadzenia Członków Oddziału.

 

W razie pytań proszę o kontakt

pod numerem telefonu: 508-113-203

lub na adres email: rzecznik@popon.pl

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zgromadzeniu do dnia 26.05.2020

 Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. organizacyjnych
Rzecznik Prasowy POPON
rzecznik@popon.pl
tel.: 508-113-203Facebook
LinkedIn
Skip to content