Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego POPON – 19 maja godzina 12:00 Panel Aplikacji ClickMeeting- SPOTKAJMY SIĘ ONLINE

Zaproszenie na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego POPON – 19 maja godzina 12:00 Panel Aplikacji ClickMeeting- SPOTKAJMY SIĘ ONLINE

Szanowni Państwo, Członkowie POPON

Zgodnie z zaleceniami związanymi z profilaktyką koronawirusa przygotowaliśmy dla Państwa Zgromadzenie Członków POPON po raz pierwszy w nowej, online’owej formule.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego POPON, które odbędzie się 19 maja o  godzinie 12:00 (drugi termin -nie jest wymagane quorum) w panelu aplikacji ClickMeeting.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 3 i 4 Statutu POPON Mazowiecka i Wielkopolska  Rada Wojewódzka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnoprawnych zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego POPON na dzień 19  maja na godzinę 12:00 w panelu aplikacji ClickMeeting.

 

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Mazowieckiego i Wielkopolskiego  ODDZIAŁU POPON

 

Proponowany porządek obrad e-Zgromadzenia:

 1. Powitanie Członków POPON
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad
 3. Wybór Prezydium obrad
 4. Wybór Komisji Zgromadzenia:
  • Mandatowo-skrutacyjnej
  • Uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Sprawozdanie z działalności oddziałów POPON w 2019 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego  POPON w 2019 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oddziałów POPON w 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego  POPON w 2019 r.
 10. Prezentacja programu działania oddziałów POPON na 2020 r. oraz planu finansowego Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego  na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie programu działania oddziałów POPON na 2020 r. i planu finansowego Oddziału Mazowieckiego i Wielkopolskiego  na 2020 r.
 12. Wystąpienie przedstawiciela władz krajowych POPON – Krzysztofa Kosińskiego Wiceprezesa POPON
 13. Sprawy różne i wniesione
 14. Zamknięcie obrad

 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z art. 24 ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 9 Statutu POPON prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają członkowie Organizacji, którzy mają uregulowaną zapłatę składek członkowskich na dzień przypadający 3 miesiące przed datą Zgromadzenia Członków Oddziału.

 

W razie pytań proszę o kontakt

pod numerem telefonu: 508-113-203

lub na adres email: rzecznik@popon.pl

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zgromadzeniu do dnia 18.05.2020

 Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. organizacyjnych
Rzecznik Prasowy POPON
rzecznik@popon.pl
tel.: 508-113-203Facebook
LinkedIn
Skip to content