Zastanów się, czy na pewno prowadzisz przedsiębiorstwo? Komisja Europejska może uważać inaczej

Zastanów się, czy na pewno prowadzisz przedsiębiorstwo? Komisja Europejska może uważać inaczej

Czy to co uważaliśmy, że jest przedsiębiorstwem, jest nim rzeczywiście? Niekoniecznie. Komisja Europejska definiuje zupełnie inaczej „pojedyncze przedsiębiorstwo”. A to może mieć wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i otrzymujących pomoc publiczną. Zmiany wprowadzone przez Komisję Europejską już wkrótce mogą bardzo poważnie skomplikować funkcjonowanie przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące pomocy de minimis, czyli jednaj z kategorii pomocy publicznej. Zawiera ono istotne zmiany związane z definicją przedsiębiorstwa i możliwością wykorzystania środków w ramach tej pomocy.

Do tej pory definicja tzw. „pojedynczego przedsiębiorstwa” nie funkcjonowała w przepisach dotyczących wydatkowania pomocy de minimis. Teraz jest. Jest po to, aby precyzyjnie określić kategorie przedsiębiorcy, któremu przysługuje, lub nie, limit tej pomocy. Dodajmy, że wysokość tego limitu wynosi 200 tys. EUR w ciągu 3 lat obrotowych. No i tu pojawia się problem, gdyż ta definicja komplikuje sprawę, a pracodawcy nie wiedzą w jakiej wysokości mogą wydatkować pieniądze.

Główną cechą pomocy publicznej powinna być prostota zasad jest udzielania. Nowe przepisy unijne powodują jednak komplikacje w precyzyjnym określeniu limitu pomocy dla pojedynczego podmiotu gospodarczego właśnie ze względu na jego definicję. Na tę sprawę należy koniecznie zwrócić uwagę już teraz, gdyż za chwilę, może się okazać, że wielu pracodawców nie otrzyma pomocy publicznej, gdyż źle interpretuje zawarte w rozporządzeniu unijnym definicje – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny zatrudniony w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W praktyce nowa definicja może powodować ograniczenie wysokości udzielania pomocy publicznej, polegające na tym, że limit 200 tys. EUR na 3 lata obrotowe będzie dotyczył nie jednego przedsiębiorcy, ale kilku z nich. Może tak być, jeżeli np. urzędnik stwierdzi, iż między przedsiębiorstwami zachodzi powiązanie, który uprawnia do uznania ich za „jedno przedsiębiorstwo”.

W rozporządzeniu znalazły się bowiem pojęcia „jednostki gospodarczej”, wywierania przez przedsiębiorstwo „dominującego wpływu”, czy na przykład przedsiębiorstwa „samodzielne kontrolowanego”.

Zwraca na tę sprawę również uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wskazuje, iż podmioty o złożonej strukturze, na które składa się wiele powiązanych ze sobą jednostek o odrębnej osobowości prawnej, należy traktować jak jednolity organizm gospodarczy.

Należy zwrócić szczególną uwagę gdy w grę wchodzą na przykład przedsiębiorstwa należące do jednego holdingu, przy umowach franczyzowach, stowarzyszeniowych lub spółdzielczych. Mamy poważne obawy, że dowolna interpretacja przepisów dotyczących definicji przedsiębiorstwa i limitu pomocy de minimis negatywnie odbije się na przedsiębiorcach i w praktyce zmniejszy wysokość udzielanej pomocy – zwraca uwagę Brząkowski.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik prasowy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.plSkip to content