Zgłoś się do naszego pośrednictwa pracy – o projekcie Katalizator w Radiu PIK