Zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych w okresie pandemii

Zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych w okresie pandemii

Globalna pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała ogromne zmiany dla społeczeństwa, w tym m.in. dla przedsiębiorców. Ten nowy stan powoduje konieczność zmiany wielu dotychczasowych uregulowań w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe regulacje wprowadzono również dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Ich celem z jednej strony jest udzielenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji, a z drugiej wprowadzenie ułatwień dla sprawniejszego funkcjonowania firm.

Kwoty dofinansowania

W kwestii dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jakie można uzyskać, z PFRON, ustawodawca w ramach tarczy antykryzysowej zdecydował się na podniesienie kwot dofinansowania. Wynoszą one:

  • 1. 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (wcześniej 1.800 zł),
  • 1.200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1.125 zł),
  • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększone zostały o:

  • 1.200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (uprzednio 600 zł),
  • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (uprzednio 600 zł).


Dofinansowanie w podwyższonych kwotach obowiązuje od pomocy należnej za kwiecień 2020 r.

Definicja kosztów płacy

Zmianie uległa również definicja kosztów płacy. Zgodnie z nowym brzmieniem, za takie traktować należy wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy. Zmiana polega na tym, że do kategorii kosztów płacy włączono składki odprowadzane na Fundusz Solidarnościowy. Regulacja ta ma zastosowanie w odniesieniu do składników kosztów płacy za okresy począwszy od stycznia 2019 r. Kwota składki na Fundusz Solidarnościowy lub zwanego wcześniej Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która nie została przez pracodawców uwzględniona w kwocie kosztów płacy wykazanej w informacjach INF-D-P, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach… (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) za okresy od stycznia 2019 r. lub została uwzględniona w kwocie kosztów płacy, ale nie została opłacona w całości lub została opłacona nieterminowo, nie stanowi podstawy do zwrotu kwoty przysługującego dofinansowania, ustalenia zerowego salda dofinansowania lub odmowy wypłaty dofinansowania.

cały artykuł
autor: Kinga Romas
źródło: https://www.gofin.plFacebook
LinkedIn
Skip to content