Więcej dni urlopu, ale bez wynagrodzenia albo za połowę stawki. Takie zmiany przewiduje nowelizacja kodeksu pracy, nad którą pracuje rząd. Ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Obie regulacje pochodzą z 2019 r., a czas na ich implementację upływa 2 sierpnia.