Zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności – Nowe regulacje od 2024 roku – komunikat POPON (11.07.24)

Zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności – Nowe regulacje od 2024 roku – komunikat POPON (11.07.24)

Zmiany w orzeczeniach o niepełnosprawności – Nowe regulacje od 2024 roku – komunikat POPON (11.07.24)

Data publikacji: 10 lipca 2024 r.

Rada Ministrów opublikowała założenia projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kluczowe zmiany dotyczą ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które wygasają 30 września 2024 roku.

Cel Nowelizacji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że zmiany mają na celu złagodzenie negatywnych skutków związanych z wygaśnięciem orzeczeń o niepełnosprawności. Bez nowych przepisów prawie 400 tys. osób straciłoby status osoby niepełnosprawnej oraz związane z tym świadczenia i ulgi. Nowelizacja ma zapewnić płynność w systemie wsparcia oraz ochronić osoby niepełnosprawne przed utratą przywilejów.

Kluczowe Zmiany w Przepisach

 1. Zachowanie Ważności Orzeczeń
  • Dotychczasowe orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności pozostaną ważne do momentu, gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca po terminie ważności obecnego orzeczenia.
  • Warunkiem jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie w okresie ważności obecnego.
 2. Przedłużenie Ważności Decyzji o Potrzebie Wsparcia
  • Analogiczne przepisy dotyczą decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Decyzje te będą ważne do czasu, gdy nowe decyzje staną się ostateczne, maksymalnie przez sześć miesięcy po upływie terminu ważności obecnych decyzji.
 3. Wydłużenie Terminów na Złożenie Wniosków
  • Termin na złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia przed upływem ważności obecnego został wydłużony z 30 dni do dwóch miesięcy. Dla osób poniżej 16. roku życia termin wynosi trzy miesiące.
  • Dzięki temu zespoły orzecznicze będą miały więcej czasu na weryfikację wniosków, co pozwoli uniknąć zatorów administracyjnych.
 4. Wydłużenie Ważności Kart Parkingowych
  • Ważność kart parkingowych zostanie przedłużona do 31 marca 2025 roku. Ma to związek z nowymi regulacjami dotyczącymi zachowania statusu osoby niepełnosprawnej.

Oczekiwania i Przewidywania

Ministerstwo przewiduje „masowe składanie wniosków” o nowe orzeczenia, co może prowadzić do zatorów administracyjnych. Nowelizacja ma na celu zapobieganie takim sytuacjom, zapewniając płynność procedur i ciągłość w statusie osoby niepełnosprawnej.

Brak tych regulacji mógłby skutkować nagłą utratą świadczeń i przywilejów dla wielu osób, co byłoby szczególnie dotkliwe dla tych, którzy czekają na nowe orzeczenia. Nowe przepisy mają na celu zabezpieczenie tych osób i ułatwienie przejścia przez proces orzeczniczy.

Podsumowanie

Nowe przepisy mają na celu ochronę osób niepełnosprawnych przed utratą statusu i związanych z nim przywilejów. Wprowadzone zmiany zapewnią płynność i ciągłość wsparcia oraz usprawnią proces wydawania nowych orzeczeń. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą mogły nadal korzystać z przysługujących im świadczeń, a zespoły orzekające będą miały lepsze możliwości organizacji pracy w okresie wzmożonego napływu wniosków.

Te zmiany mają ogromne znaczenie dla wielu ludzi i zapewnią, że system wsparcia będzie działał efektywnie i bez zakłóceń.

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych4

 

Do pobrania
Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – orzeczeniaFacebook
LinkedIn
Skip to content