Zmiany wpływające na wysokość zarobków w 2022 roku

Zmiany wpływające na wysokość zarobków w 2022 roku

Ten rok przynosi wiele zmian w przepisach: część z nich wpłynie na portfele każdego z nas.

  • minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w 2022 r. wyniesie 3010 zł i będzie o 210 zł wyższe od najniższej płacy obowiązującej w roku 2021 (2800 zł)
  • z kolei minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł i będzie o 1,40 zł wyższa od stawki z roku 2021 (18,30 zł).

Polski Ład

Większość zmian związanych z nowelizacją przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu wchodzi w życie z początkiem 2022 roku. Do najważniejszych należą:

  • Zmiana skali podatkowej – drugi próg podatkowy, 32%, będzie obowiązywać od kwoty dochodu 120 tysięcy złotych (nie zaś, jak w ostatnich latach, od 85 528 zł).
  • Wzrost kwoty zmniejszającej podatek z 1360 zł do 5100 zł (równowartość 17% kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych): odliczenie w takiej wysokości jest dostępne dla wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową.
  • Zlikwidowanie możliwości odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego: obecnie składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia lub podstawy wymiaru, przy czym 7,75% podlega odliczeniu od podatku – od 1 stycznia 2022 roku takiej możliwości już nie będzie.
  • Wprowadzenie ulgi dla osób osób zatrudnionych na umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Ulga ta ma częściowo wyrównać brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Będzie jednak dotyczyć tylko osób uzyskujących rocznie przychód między 68 412 zł a 133 692 zł. Nowo wprowadzone wzory pozwalają obliczyć kwotę, którą można odliczyć od dochodu do opodatkowania. Nie można przekroczyć progów ani o złotówkę, a z ulgi nie mogą skorzystać osoby rozliczające się na umowy zlecenie, umowy o dzieło i pobierające emerytury.

Cały artykuł
Autor: Joanna Stryjczyk
Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content