Znamy Laureatów Lodołamaczy 2016 w regionie małopolsko-świętokrzyskim

Znamy Laureatów Lodołamaczy 2016 w regionie małopolsko-świętokrzyskim

Małopolsko-Świętokrzyska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Józef Pilch – Wojewoda Małopolski
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Jacek Krupa– Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Jerzy Fedorowicz – Senator RP
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP
 • Małgorzata Wassermann – Poseł na Sejm RP
 • Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON
 • Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Tadeusz Fic – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych
 • ks. mgr Bogdan Kordula – Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 • Karol Pytlarski – MOPS w Krakowie
 • Marek Kęskrawiec – Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego
 • Antoni Matyasik –Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. z Krakowa
  Kapituła doceniła działalność Przedsiębiorstwa Usługowego SED-HUT S.A., na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. W Firmie zatrudnionych jest 693 pracowników , z czego 681 to osoby z niepełnosprawnością. Firma, utworzyła w 2015 r. 74 miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Firma zapewnia osobom niepełnosprawnym szkolenia podnoszące kwalifikacje, indywidualne programy rehabilitacji, zapewnienienie opieki medycznej w zakresie rehabilitacji i usprawniania, wyposażenie pomieszczeń i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizowanie dowozu do miejsca pracy, zapewnienie w miejscu pracy opiekunów zawodowych.
 • II miejsce i srebrny medal: ZAZ Stowarzyszenia Pomocy Szansa z Charsznicy
 • III miejsce i brązowy medal: PHW Starpol E.Płusa i I.Płusa Spółka Jawna ze Starachowic

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Aspen Serwis Sp. z o.o. z Krakowa
  Aspen Serwis Sp. z o.o. z Krakowa zwyciężył w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na fakt, że pracodawca zatrudnia 100% osób niepełnosprawnych, w tym ponad 75% to osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany z tzw. schorzeniem specjalnym. Spółka stale się rozwija i wzrasta poziom liczby zatrudnionych W 2015 r. zatrudnionych zostało 86 nowych pracowników. Z uwagi na tak zaawansowane choroby, kadra kierownicza jest wysoce wyspecjalizowana. Osoby bezpośrednio nadzorujące prace osób niepełnosprawnych przygotowane są poprzez szkolenia, konsultacje, przez instytucje wspierające osoby niepełnosprawne w aktywizacji . Aspen Serwis umożliwia pracę osobom najbardziej wykluczonym z rynku pracy, z uwagi na swój stan zdrowia. Firma poza stanowiskami osób sprzątających zatrudnia trzy osoby niepełnosprawne w kierownictwie i administracji firmy.
  Z dużą uwagą i systematycznością wdrażane są wszystkie potrzebne zmiany do codziennej pracy, zniesione są bariery architektoniczne, niezbędne dla osób poruszających się o kulach (podjazdy, barierki).
 • II miejsce i srebrny medal: POLSKI HR – A-TRYBUT S.A. z Krakowa
 • III miejsce i brązowy medal: Grupa Azoty S.A. z Tarnowa

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa zwyciężyła w kategorii Instytucja. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od lat podejmowane są działania na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Uczelnia od 2000 r. konsekwentnie i z powodzeniem realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. Celem programu jest wspieranie i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studiujące osoby z niepełnosprawnościami. W 2015 r. (stan na listopad) w AGH studiowało 447 (udokumentowanych orzeczeniami) osób z niepełnosprawnością, w tym: 32 osób niesłyszących i słabosłyszących, 38 osób niewidomych i słabowidzących, 147 z dysfunkcją narządu ruchu i 230 osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności. Uczelnia zatrudnia 48 pracowników z niepełnosprawnością.
 • II miejsce i srebrny medal: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • III miejsce i brązowy medal: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Wyróżnienie:

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

SUPER LODOŁAMACZ 2016

 • Bonifraterska Fundacja Dobroczynna ze Świątnik Górnych
  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna: została powołana przez Zakon Bonifratrów w 2013 r. Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej;
  Uzasadnienie: za tworzenie miejsc pracy dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przy ich jednoczesnej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony przez Konwent Bonifratrów w Konarach w maju 2004 r. Ponieważ Konwent znajduje się w posiadaniu 36 ha gospodarstwa rolnego, profil działalności ZAZ ściśle związany jest z pracą w gospodarstwie rolnym.
  Pierwotnie w ZAZ zatrudnienie znalazło 15 osób niepełnosprawnych, obecnie natomiast pracuje w nim 31 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego 8 kobiet oraz 22 mężczyzn. 22 osoby zaliczane są do znacznego stopnia niepełnosprawności, natomiast 9 osób posiada orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Wśród osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 18 posiada chorobę psychiczną lub umysłową, natomiast 4 osoby niepełnosprawność ruchową. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadają schorzenia psychiczne lub umysłowe.
  Misją Zakładu jest posługa ludziom chorym i potrzebującym, w szczególności osobom niepełnosprawnym, w formie zorganizowanej opieki w duchu charyzmatu św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów.

Celami Zakładu są:

 • zatrudnianie osób o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie i doskonalenie samodzielności psychospołecznej ww. osób,
 • przygotowanie zatrudnionych osób niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w otwartym środowisku,
 • nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych,
 • działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 • Tomasz Koźmiński
  Pan Tomasz Koźmiński jest niewidomy. Pomimo niepełnosprawności i związanych z nią problemów zdrowotnych realizuje się w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, najpierw jako wolontariusz, a następnie jako asystent poselski. Obecnie pełni funkcję asystenta ds. osób z niepełnosprawnością w biurze senatorskim – Senatora Jerzego Fedorowicza.
  Tomasz Koźmiński pomagał między innymi przy realizacji programu telewizyjnego „Zadyma”, traktującego o problemach tzw. „trudnej młodzieży”, osób uzależnionych, z niepełnosprawnością – ogólnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oprócz tego brał udział w organizacji wielu imprez, np. Dni Dziecka, sportowych zawodów integracyjnych etc.
  Wraz z Senatorem zrealizował wspólnie wiele bardzo potrzebnych projektów, między innymi audiodeskrypcję wystaw muzealnych, przystanków komunikacji miejskiej i innych obiektów. Ułatwiło to w znacznym stopniu osobom niewidomym i słabo widzącym korzystanie z nich.
  Pan Tomasz Koźmiński od wielu lat jest członkiem stowarzyszenia Druga Strona Sportu – integracyjnego klubu sportowego. Co roku organizuje wraz z nimi 3 – 4 integracyjne imprezy sportowe, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Biorą w nich udział zawodnicy z całej Polski, w różnych przedziałach wiekowych, z różnymi niepełnosprawnościami. W ostatnich dwóch latach zaangażował się w organizację sekcji koszykówki na wózkach.
  To tylko ułamek tego, co pan Koźmiński robi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wyróżnienie: Urszula Jarosz

Patronat honorowy

 • Józef Pilch – Wojewoda Małopolski
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce

Ambasador Konkursu Sebastian Karpiel-Bułecka

Podczas Gali wystąpiła Jagoda Kret

Patronat medialny