ZUS podnosi próg dochodowy dla osób pobierających tzw. 500 plus dla osób z niepełnosprawnością

ZUS podnosi próg dochodowy dla osób pobierających tzw. 500 plus dla osób z niepełnosprawnością

Od marca zmieniła się kwota graniczna, do której ZUS ustala prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od marca to świadczenie dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 1896,13 zł brutto.

To, że zmienił się próg dochodowy nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Formularz o nazwie ZUS ESUN należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia.

O 120 zł wyższy próg

– Od pierwszego marca wzrósł próg kwoty brutto emerytury, renty bądź innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, który uprawnia do ubiegania się o dodatek dla osób niesamodzielnych. Od marca ten limit wynosi 1896,13 złotych brutto. Do końca lutego bieżącego roku ten limit wynosił 1772,08 złotych brutto – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. To osoby, które potrzebują pomocy innych
w codziennym funkcjonowaniu i realizowaniu podstawowych potrzeb życiowych. Prawo do świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych zależy też od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to między innymi emerytury, renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy rentowe. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Cały artykuł
Autor: informacja prasowa
Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content