Zwrot niewykorzystanych środków do PFRON – wypowiedź Prezesa POPON Jana Zająca na portalu kadry.infor.pl

Zwrot niewykorzystanych środków do PFRON – wypowiedź Prezesa POPON Jana Zająca na portalu kadry.infor.pl

Do 20 stycznia 2012 r. należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków do PFRON. Pracodawcy mają jednak problem z ustaleniem prawidłowej kwoty do zwrotu.
Wydawanie zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) środków było dotychczas nieograniczone w czasie.

Nowe regulacje, która weszły w życie 1 stycznia 2011 r., zobowiązały jednak pracodawców do zwrotu do PFRON niewykorzystanych do 31 grudnia 2011 r. środków funduszu rehabilitacji uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., a pochodzących ze zwolnień z podatków i opłat oraz kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Właściwe określenie i wyliczenie kwoty podlegającej zwrotowi do PFRON może jednak być problemem. Przepisy bowiem nie mówią jasno, czy należy zwrócić tylko środki zgromadzone na rachunku bankowym, czy te, które są w ewidencji rachunkowej ZFRON.

Jak podkreśla Jan Zając, Prezes Zarządu Krajowego POPON, pracodawcy do 20 stycznia 2012 r. są zobowiązani do wpłaty na PFRON wszystkich niewydanych środków. Mogą mieć jednak problem z właściwym określeniem i wyliczeniem tej kwoty.

– Dlatego tez nasza Organizacja zwróciła się po raz kolejny do Biura Pełnomocnika Rządu z prośbą o dokładna interpretacje przepisu. Dotychczasowe stanowisko BON oznaczało, iż dokonując wpłaty na PFRON należy brać pod uwagę wyłącznie środki niewykorzystane, które pochodzą ze zwolnień podatkowych i opłat oraz niewykorzystanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – powiedział Zając.

Źródło: POPON

Opublikowane na: www.kadry.infor.pl
Artykuł z dnia: 2011-12-02 Facebook
LinkedIn
Skip to content