Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich