Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Andrzeja Kwalińskiego – Głównego Inspektora Pracy