Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej -Posłanki na Sejm RP