Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Jana Filipa Libickiego – Senatora RP