Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Janusza Śniadka Posła na Sejm RP