Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Joanny Fabisiak – Posłanki na Sejm RP