Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2005–2007, Minister Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku