Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Krzysztofa Michałkiewicza – Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych