Życzenia z okazji Jubileuszu 25 lecia POPON od Marka Plury – Senatora RP